Vanaf 1 januari 2021 zijn nieuwe regels van kracht inzake buitenlandse bewijsstukken. We noemen er enkele:

Een legalisatie kan derhalve alleen duidelijkheid verschaffen over de formele echtheid van een stuk.

- De procedure strekt er toe om door vergelijking van de op het stuk geplaatste handtekening(en), zegel(s) en stempel(s), met daartoe gedeponeerde specimina, een bevestiging te verkrijgen ten aanzien van de bevoegdheid van degene die het stuk heeft ondertekend en afgegeven dan wel heeft gelegaliseerd. Dit betekent dat legalisatie geen garantie kan bieden ten aanzien van de juistheid van de inhoud van een stuk.

- Het desbetreffende stuk dient in het land van herkomst te worden gelegaliseerd door de daartoe bevoegde autoriteiten die in een zodanige functionele of hiërarchische relatie tot de afgevende instanties staan, dat zij voor de geldigheid van het document kunnen instaan. In de meeste gevallen zal dat het Ministerie van Buitenlandse Zaken van dat land zijn. Vervolgens dient het stuk te worden gelegaliseerd door de voor dat land bevoegde Nederlandse diplomatieke of consulaire vertegenwoordiging.

- Bij de beoordeling van buitenlandse brondocumenten is het raadzaam de gestelde rechtsfeiten en de uiterlijke kenmerken van het document nauwkeurig te onderzoeken. Het Document Information System Civil Status (DISCS) kan een hulpmiddel vormen bij het onderzoek van een brondocument.

- Indien er vermoedens zijn dat de inhoud van een brondocument niet klopt, dan kan verificatieonderzoek worden gedaan. Zie verder onder D.

- Ingeval het gezinshereniging van biologische kinderen betreft, kan DNA-onderzoek gedaan worden om meer zekerheid te krijgen over de juistheid van het brondocument. Zie verder onder F.

Zie voor de gehele tekst deze link naar de circulaire. We hebben het al eerder gemeld op dit netwerk, vervanging van brondocumenten op grond van de Archiefwet 1995 artikel 7 is vaak af te raden. 

Weergaven: 182

Opmerking

Je moet lid zijn van BREED - over de grenzen van informatie om reacties te kunnen toevoegen!

Wordt lid van BREED - over de grenzen van informatie

Reactie van Yvonne Welings op 6 Januari 2021 op 8.15
Reactie van Bert Brons op 6 Januari 2021 op 8.10

Er wordt voor deze blog verwezen naar de regeling die per 1-1-2021 is vervallen.

Graag de link naar de regeling zoals die per 1-1-2021 geldt.

Thx.

Reactie van Yvonne Welings op 31 December 2020 op 18.25
De authenticiteit van het document is moeilijk aan te tonen na vervanging. Op dit moment verricht de overheids- en erfgoedinspectie onderzoek naar de keteninfo BRP. Het zou me niet verbazen wanneer dit aspect ook als aandachtspunt wordt benoemd.
Reactie van Jan-Jaap Fleurke op 31 December 2020 op 18.20

Goed om te weten. Onlangs nog een discussie gehad over het feit dat Div voor het digitaliseren de nietjes verwijderde. Iets wat volgens Puza niet gewenst is.

Wellicht dat nietjes er nu niet meer toe doen.

Gegroet Jan-Jaap

© 2021   Gemaakt door Marco Klerks.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden