Dit nieuwsbericht is afgelopen vrijdag naar alle leden van BREED gestuurd. Voor de nieuwe leden en het terugzoeken van informatie zet ik dit nieuwsbericht nog online.

Jeugdzorg is een van drie onderdelen van de decentralisaties van het rijk en/of provincie naar de gemeenten. De andere twee zijn werk en zorg.  Middels dit nieuwsbericht willen we je informeren over het informatiebeheer onderdeel jeugdzorg. In de nieuwe Jeugdwet, die op 1 januari 2015 in werking treedt, zijn de verantwoordelijkheden benoemd van gemeenten en de instellingen,
 
Gecertificeerde instellingen
Gecertificeerde instellingen zullen de justitiële maatregelen van de kinderbescherming en jeugdreclassering gaan uitvoeren. Nu voeren de Bureaus Jeugdzorg (BJZ's) van de provincies die taak nog uit, vanaf 2015 worden dat gecertificeerde instellingen. Deze instellingen gaan de klantendossiers beheren en zijn daar ook verantwoordelijk voor. De landelijke erfgoedinspectie gaat er op toezien of dat het archiefbeheer goed gebeurt en de inspectie jeugdzorg dat de taken naar behoren worden uitgevoerd. Gemeenten hebben dus geen toezichthoudende taak in deze.
 
Jeugdhulp
Gemeenten worden verantwoordelijk voor het aanbieden van (vrijwillig aanvaarde) jeugdhulp. Nu zijn dat nog de provincies. Gemeenten kopen een aanbod in. Een model overeenkomst wordt voorbereid door de VNG, een archiefparagraaf zal daarin worden opgenomen.
 
Amhk's
Daarnaast worden gemeenten verantwoordelijk voor de inrichting van een AMHK, een afkorting voor en  Advies- en Meldpunt Kindermishandeling. Nu zorgen de Steunpunten Huiselijke Geweld (SHG) hiervoor. De nieuwe AMHK's worden gecombineerde meldpunten huiselijk geweld en kindermishandeling. Voor de digitale dossiers is een programma van eisen opgesteld.  De VNG adviseert de AMHK's om bij de ontwikkeling van een AMHK-applicatie aan te sluiten bij het WebInformatie JeugdZorg  (WIJZ), het nieuw ‘digitaal gezinsdossier’ van Jeugdzorg Nederland. 
 
KING
KING heeft het ontwerp van CORV, de afkorting voor Collectieve Opdracht Routeervoorziening voor de justitiële keten gepubliceerd. CORV slaat zelf geen gegevens op, behalve voor de 'track & trace' functionaliteit. Verantwoord informatiebeheer moet in de ICT oplossingen van leveranciers worden geborgd. Op het niveau van CORV is het Ministerie van Veiligheid  en Justitie verantwoordelijk en is een deel van de activiteiten belegd bij Justid. Daarnaast is elke gemeente zelf verantwoordelijk voor de aansluiting (of het mandateren aan een andere partij).

Overdracht oude dossiers
Het Ministerie van VWS heeft een wijziging op de Jeugdwet in voorbereiding, die regelt dat de oude dossiers overgaan van de BJZ's  naar gecertificeerde instellingen c.q. AMHKs.
 

Weergaven: 377

Opmerking

Je moet lid zijn van BREED - over de grenzen van informatie om reacties te kunnen toevoegen!

Wordt lid van BREED - over de grenzen van informatie

© 2019   Gemaakt door Marco Klerks.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden