Overheidsinformatie. Geen gunst van de overheid, maar een recht van de burger

Zo luidt de titel van de bachelorscriptie van Sander Janssens die onderzoek deed naar de impact van de WOO bij de gemeente Tilburg.

De samenvatting

De Wet openbaarheid van bestuur (hierna: Wob) is in werking sinds 1980 en regelt hoe overheden moeten omgaan met openbaarheid en transparantie. De Wob is een uitvloeisel van artikel 110 van de Grondwet. Uit meerdere onderzoeken is gebleken dat de Wob is verouderd en aan vervanging toe is. Dit komt doordat de Wob niet is voorbereid op de huidige technologische ontwikkelingen van het internet. Daarnaast wordt er door veel overheden niet genoeg uitvoering gegeven aan het grondslagartikel 8 van de Wob, dat overheden verplicht bestuurlijke informatie uit eigen beweging openbaar te maken, zodra dat in het belang is van een goede en democratische bestuursvorming. Daarom is er op 5 juli 2012 door Tweede Kamerleden Voortman (GroenLinks) en Van Weyenberg (D66) een initiatiefwetsvoorstel ingediend genaamd ‘Wet open overheid’ (hierna: Woo). Deze wet heeft als doel overheden en semi-overheden transparanter te maken om zo het belang van openbaarheid van publieke informatie voor de democratische rechtsstaat, de burger, het bestuur en economische ontwikkeling beter te dienen. De Woo beoogt de Wob te vervangen. De gemeente Tilburg wil weten welke wijzigingen de Woo met zich meebrengt. Daarom is er onderzoek gedaan naar wat de gemeente Tilburg moet doen om zich te kunnen conformeren aan de Woo, indien deze wet in werking treedt. Uit het onderzoek blijkt dat de Woo een zeer grote impact zal hebben voor de gemeente Tilburg. Inmiddels is de wet aangenomen door de Tweede Kamer. Het is nog maar de vraag of de Eerste Kamer eveneens instemt met het voorstel. Afsluitend bevat het rapport aanbevelingen.

Link naar de scriptie.

Weergaven: 534

Opmerking

Je moet lid zijn van BREED - over de grenzen van informatie om reacties te kunnen toevoegen!

Wordt lid van BREED - over de grenzen van informatie

Reactie van Yvonne Welings op 22 Mei 2017 op 13.55

De complexiteit van het informatielandschap, de privacywetgeving (dat mis ik in deze scriptie) en ketenarchivering (van wie is de info) waren al uitdagingen maar die worden nog groter.

Reactie van André Plat op 22 Mei 2017 op 13.40

Tabel 4.1 fit-gap analyse Tilburg bevat veel aanknopingspunten voor de informatieprofessionals bij o.a. decentrale overheden. Voldoen niet of voldoet gedeeltelijk zit vol met 'kansen', we zitten op goud: laat je zien. Door het rapport heen zien we houding en gedrag als 'handicap' op weg naar een opener overheid. In zowel fit-gap als in houding en gedrag lijkt mij Tilburg zelf niet eens de meest moeizame gemeente. De punten waaraan voldaan worden kunnen gezien worden als goede 'start', de punten voldoet niet of voldoen gedeeltelijk zou de informatieprofessional meer het voortouw op kunnen nemen. Net als op het onderdeel vindbaar-en bruikbaarheid van de informatie. 

Reactie van Yvonne Welings op 22 Mei 2017 op 13.07

En de miljarden documenten (2 miljoen documenten jaarlijks alleen van de gemeente Tilburg) die na 5 jaar ! openbaar moeten worden gemaakt.

Einde Archiefwet ?

Reactie van André Plat op 22 Mei 2017 op 12.45
Inmiddels gevonden achter de knoppen, scriptie 2 en bijlagen 1. Knap werkstuk. Aangrijpingspunten voldoende voor de informatieprofessionals om bijdrage te (gaan) leveren aan open overheid. De vindbaarheid is nog boel aan te doen!
Reactie van Yvonne Welings op 22 Mei 2017 op 12.31

Wie niet, maar ik kan de scriptie gewoon openen door boven op de oranje buttons te klikken.

Ik zal hem je ook wel even mailen.

Reactie van André Plat op 22 Mei 2017 op 12.26
Ben heel benieuwd naar aanbevelingen, die achter hbo restricted pdf lijken te zitten. Zou wensen dat met openbaar betaalde studie en scripties ook openbaarheid zou gelden

© 2024   Gemaakt door Marco Klerks.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden