Wijzigingswetten Wet open overheid en Archiefwet: Wat kost dat?

Woo

In het najaar 2019 wordt de Wijzigingswet Woo parlementair behandeld. Recent is er een kamerbrief gestuurd dat het onderzoek naar de gevolgen van de implementatie bij Rijk en gemeenten nog niet is afgerond en dat de behandeling in de Tweede Kamer daarom nog niet is gestart. Weet je het nog, er lag een Wetsvoorstel Woo, maar uit onderzoek bij het Rijk en gemeenten bleek dat de kosten voor de invoering als te hoog werden ervaren. Er ligt nu een nieuw wetsvoorstel en ook nu worden onderzoek gedaan naar de kosten. Een grote plus bij dit voorstel is de nadruk op de duurzame digitale informatiehuishouding. De enige openbare cijfers wat de nieuwe wet zou gaan kosten zijn te vinden in het interview met de Tilburgse burgemeester Theo Weterings in het VNG Magazine van april dit jaar. (link).

Archiefwet

Nadat de Woo is vastgesteld volgt de behandeling van de Archiefwet in 2020/2021. Een van de belangrijkste wijzigingen is de verkorting van de overbrengingstermijn van 20 naar 10 jaar. Regeren is vooruitzien, deze wijziging kost extra geld . Het is belangrijk om tijdig geleden hiervoor te reserveren.

Een best practise is in deze de ABG-organisatie, een bedrijfsvoering organisatie van de gemeenten Alphen-Chaam, Baarle-Nassau en Gilze en Rijen. In hun perspectiefnota 2020 Duurzaam investeren wordt dat als volgt verwoord:

De overdrachtstermijn in de Archiefwet zal worden teruggebracht van 20 jaar naar 10 jaar. Onze analoge archieven lopen tot 2016, hierna zijn we digitaal gaan werken. De komende wetswijziging betekent dat we in 2025 onze analoge archieven moeten overdragen. Voordat overdracht plaats kan vinden moeten de archieven worden bewerkt (schonen van dossiers in te bewaren en te vernietigen).

 

Planning behandeling Archiefwet

  • Juli-oktober 2019                                              adviezen inwinnen
  • November 2019                                                 internetconsultatie
  • December 2019-februari 2020                      Raad van State
  • Maart 2020                                                         Ministerraad
  • April-oktober 2020                                           Tweede Kamer
  • November 2020-april 2021                             Eerste Kamer

Best practises andere overheden

Zijn er andere overheden, die de kosten voor wetswijzigingen al hebben begroot en op welke manier? Wij horen het graag.

  •  

Weergaven: 377

Hierop reageren

Berichten in deze discussie

Ik ging ervan uit dat de overbrengingstermijn van 10 jaar pas geldt voor archief dat wordt gevormd vanaf de datum van inwerkingtreding van de nieuwe Archiefwet. Leg ik de Kamerbrief verkeerd uit? Of mis ik informatie?

In de Kamerbrief, bladzijde 2 staat: "De meest in het oog springende voorgenomen maatregel in deze brief is het verkorten van de overbrengingstermijn van overheidsinformatie van de huidige 20 naar een toekomstige 10 jaar. Hierdoor zal blijvend te bewaren informatie eerder de openbare archieven bereiken, waar deze duurzaam wordt beheerd en beter toegankelijk is voor huidige en toekomstige generaties.
Hierbij dienen inhaaleffecten en extra (eenmalige) uitvoeringskosten te worden voorkomen. Dit is mogelijk door onder meer het kiezen van een ruime overgangstermijn, zonder dat sprake is van een terugwerkende kracht. Hiermee kan de maatregel worden ingebed in de reguliere bedrijfsvoering van archiefvormers."

Nu zijn de overheidsarchieven over het algemeen overgebracht tot 1997/2000. Vaak lopen de blokken met bouw—en milieuvergunningen wat achter. Het volgende blok wordt 1997-2006, 200-2010, een beetje afhankelijk of er in 1997 een gemeentelijke herindeling heeft plaatsgevonden.

Mijn ervaring is dat gemeenten graag eerder dan vereist analoge archieven overdragen om op kosten van de archiefruimte te kunnen besparen. Eenmalige kosten zijn inderdaad gemoeid met het orde brengen van de toegankelijkheid en dergelijke. Structurele kosten voor het onderbrengen in de archiefbewaarplaats en/of eDepot. Een archiefdienst brengt ook kosten in rekening.

Vanaf 2007/2010 zie je hybride archivering en is alle info niet een systeem meer terug te vinden. Ik schat zo in dat de periode 2007-2016 veel moeilijkere materie is om over te brengen, denk alleen al aan de bestemmingsplannen en videotulen.

Antwoorden op discussie

RSS

© 2020   Gemaakt door Marco Klerks.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden