Ik ben op zoek naar een voorbeeld DVO voor samenwerking van gemeenten.

Het betreft geen gemeenschappelijke regeling.

Het gaat mij met name om de archiefcomponent. 

Weergaven: 236

Hierop reageren

Berichten in deze discussie

Bijgaand de link handreiking van de VNG op het gebied van intergemeentelijke samenwerkingen.

en deze link in relatie tot aanbesteding.

Een DVO is over het algemeen minder ‘zwaar’ dan een GR, je blijft zelf verantwoordelijk als bestuur, maar je besteedt bepaalde taken uit, al zijn er vele juridische gradaties.

Onder een dienstverleningsovereenkomst wordt verstaan een privaatrechtelijke overeenkomst waarbij gemeenten afspreken dat de ene gemeente taken uitvoert voor de andere gemeente. Juridisch is dit vaak te kwalificeren als een overeenkomst tot opdracht (art. 7:400 BW). De term dienstverlenings­overeenkomst is geen juridisch term, waardoor hij ook vaak in andere betekenissen voorkomt. Zo worden vaak ook dienstverleningsovereenkomst gesloten bij vormen met een rechtspersoon of bij centrumregelingen. Dan is de dienstverleningsovereenkomst een nadere uitwerking van de afspraken in de gemeenschappelijke regeling of de statuten. In deze handreiking wordt onder een dienstverle­ningsovereenkomst slechts die vorm verstaan waarbij uitsluitend een dienstverleningsovereenkomst is aangegaan.

Zowel op het gebied van de AVG als Archiefwet is het zeer belangrijk dat je een archiefparagraaf opneemt wie verantwoordelijk is voor het informatiebeheer. Als gemeente blijf je bij een DVO bestuurlijk verantwoordelijk, maar je kunt de andere gemeenten mandateren op het gebied. Maak ook afspraken wie de WOB verzoeken voor de rekening neemt en wat te doen als de DVO ophoudt. Ik heb wel voorbeelden, maar die zijn van anderen en kan die niet delen.

Hoi Yvonne,

Dankjewel voor jouw reactie.

Graag gedaan, oh ja, ook een belangrijke afspraak wie vernietigt de informatie.

Antwoorden op discussie

RSS

© 2019   Gemaakt door Marco Klerks.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden