Bij de consultatie over de Archiefwet2021 is door menigeen ingebracht dat de Wijzigingswet Archiefwet een sterke samenhang heeft met de Wet open overheid. Als ingangsdatum wordt nu gedacht aan juli 2023, dan is de Wet open overheid al een jaar in werking. 

Nu is het vreemde dat de Archiefwet bij MOCW is belegd en alle andere informatiewetten bij BZK. En dan zijn er best veel. Naast de Woo zijn dat: de Wep: wet elektronische publicaties, de Wdo: wet digitale overheid, de Wmebv: wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer en niet te vergeten de SDG: single digital gateway. Wat te denken van hdf. 6 van de Wet open overheid, het wordt er niet duidelijker op voor degenen, die met de uitvoering zijn belast. 

De Raad van State heeft in maart 2021 hierover het volgende geadviseerd:

De Minister van BZK is verantwoordelijk voor de coördinatie van het informatiebeheer van de ministeries en voor de bedrijfsvoering van het Rijk in het stadium voorafgaand aan eventuele overbrenging. Deze verantwoordelijkheid sluit aan bij de informatiehuishoudelijke dimensie. Daarnaast kan gewezen worden op de coördinerende en kaderstellende verantwoordelijkheid van de Minister van BZK op het terrein van digitalisering van de overheid en voor het openbaar bestuur in den brede. Het zou dan ook voor de hand liggen de minister van BZK het onderhavige wetsvoorstel en de toelichting mede te laten ondertekenen.

Het advies is niet gevolgd: Tot slot adviseerde de Afdeling de minister van BZK het wetsvoorstel mede te laten ondertekenen. Dit voorstel is niet overgenomen.

Enig punt van politiek-bestuurlijke aard is het advies van de Afdeling om de minister van BZK het wetsvoorstel mede te laten ondertekenen. Eerder is al met u besproken hieraan geen gevolg gegeven, gezien de specifieke verantwoordelijkheid voor de Archiefwet van MOCW en het ontbreken van bevoegdheden op dit terrein van MBZK. MBZK krijgt tegelijk met u de voorliggende tekst, en het punt van medeondertekening is onderdeel van de ambtelijke advisering binnen BZK.

Wat vind je, is dat verstandig een dergelijk advies naast je neer te leggen? 

Weergaven: 255

Hierop reageren

Berichten in deze discussie

Ach, enkele jaren geleden is, ook vanuit het vak, nog uitdrukkelijk gepleit voor een Informatiewet. Archief is geen eigenstandig onderdeel: archiveren is onderdeel van het totale informatieproces van organisaties (zowel overheden als niet-overheden). Het beheer van informatie verdient meer dan alleen een archiefwet vanuit het ministerie van OCW. 

Antwoorden op discussie

RSS

© 2022   Gemaakt door Marco Klerks.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden