Onlangs heeft binnen het Nationaal Archief een evaluatie van Medusa plaatsgevonden. Medusa is het XML formaat dat op dit moment tijdens het ingest proces in het eDepot door het NA wordt gebruikt.

De noodzaak voor een goede aansluiting tussen toepassingsprofielen en een nieuw metadatamodel en XML formaat is groot. Besloten is Medusa te vervangen door een nieuw schema. Voor een toelichting zie het memo.

Deze eerste versie van het model wordt gedeeld met de diverse stakeholders via onder meer Breed Netwerk, Pleio en het IMO (Implementatie Managers Overleg RHC’s). Op deze manier kan externe feedback worden meegenomen en waar nodig een aanpassing doorgevoerd. Parallel wordt met de ontwikkeling van het afgeleide XML formaat aangevangen.

Het vervangingstraject Medusa  tornt niet aan de profielen TP Rijk en TMLO, maar voorziet in een lacune aangezien omdat beide profielen niet afzonderlijk voorzien in een XML-formaat . Een dergelijk formaat is naast een model noodzakelijk voor een functionerend eDepot.

Het XML formaat is noodzakelijk voor nieuwe versies van het eDepot voor het verwerken van de SIP’s als onderdeel van het (pre)ingest proces. Het XML formaat geeft ook een handreiking voor export formaten uit andere omgevingen.

Wij willen de mogelijkheid bieden om een reactie te geven op deze eerste versie van het model.Reacties zijn vorm vrij, maar verwijzingen naar specifieke onderdelen wordt op prijs gesteld.

De termijn voor het geven van een reactie sluit op 14 november.

Documentatie:

  • Memo metadatamodel NA 1.0 - toelichting
  • Metadatamodel eDepot versie 0.1 – ter review

Weergaven: 1252

Bijlagen:

Hierop reageren

Berichten in deze discussie

ha Wout, Dank voor je bijdrage !!!

Zijn er grote verschillen met het TMLO ?

 

 

Dag Yvonne, in de memo staat hoe we tot dit model zijn gekomen.

De verschillen met TMLO zijn op zich niet zo groot. Elementen zijn op een haar na hetzelfde, verplichtingen en herhaalbaarheid wijken op een aantal plaatsen af. Toelichtingen zijn integraal overgenomen, waardenlijsten juist weer niet. 

Jammer dat de lancune niet meegenomen is bij de recente herziening van het TMLO waar het NA toch ook aan meegewerkt heeft. Was dit niet te voorzien? Ik weet niet zo goed wat we hier mee moeten. Intern moet nog een discussie plaats vinden of wij meer dan de verplichte elementen gaan gebruiken of er ligt al weer een aanvulling (?) op de plank. Ik vraag me af in hoeverre het XML formaat ook van belang is bij de andere e-depot initiatieven?  

Mart, het ontwikkelen van een XML formaat was niet in scope bij de herziening van het TMLO. Misschien was het wel te voorzien, maar desondanks had het NA dan nog een eigen model en formaat nodig gehad om ook om te kunnen gaan met het TP Rijk.
Het vastgestelde model en het formaat worden t.z.t. gepubliceerd op de website van het NA en kunnen als voorbeeld dienen voor andere e-Depot initiatieven. Het laat ruimte voor die initiatieven om meer dan de verplichte elementen te gebruiken of om meer elementen verplicht te stellen. In die zin is het dan een nadere invulling van het generieke TMLO op lokaal niveau.


 
Mart Mommers zei:

Jammer dat de lancune niet meegenomen is bij de recente herziening van het TMLO waar het NA toch ook aan meegewerkt heeft. Was dit niet te voorzien? Ik weet niet zo goed wat we hier mee moeten. Intern moet nog een discussie plaats vinden of wij meer dan de verplichte elementen gaan gebruiken of er ligt al weer een aanvulling (?) op de plank. Ik vraag me af in hoeverre het XML formaat ook van belang is bij de andere e-depot initiatieven?  

Jammer dat de bijeenkomst vanmiddag niet door gaat vanwege gebrek aan belangstelling. Ik vraag mij af waarom er zo weinig belangstelling is.

Mijn vermoeden is dat we overspoeld worden met informatie, die richtlijnen bevatten, maar in de loop van het traject toch weer wijzigingen optreden. Het is ook allemaal heel veel theorie en het werkveld is gebaat bij praktische oplossingen. Het zou best zo kunnen zijn dat dit de reden is waarom dit netwerk zo populair is. Antwoorden zijn concreet.

We zien door de bomen het bos niet meer. We hebben de baseline informatiehuishouding gemeenten gehad, maar de baseline wordt niet meer onderhouden. Dan de handreiking vervanging, vrijwel geen een gemeente heeft een scanner staan, die voldoet aan deze richtlijnen. In Tilburg had ik laatst voor gemeenten een bijeenkomst georganiseerd over het TMLO, maar dan blijkt dat er echt weinig mensen zijn, die het TMLO gaan uitspitten. De recente ledenbrief van de VNG was misschien van de 35 mensen door 4 mensen in de zaal gelezen.

We moeten heel veel, de focus is nu gericht op de 3 D en duurzaamheid. Maar het lijkt alsof iedere overheidsinstelling individueel opnieuw het wiel uit moet vinden. Er zijn nl. Niet altijd antwoorden en de antwoorden die we uit de ICT wereld ontvangen zijn niet altijd juist.
Goede kennis is schaars en waar haal je die kennis vandaan ? En ben je met het een bezig, dan staat het volgende weer op stapel, berichtenbox bijvoorbeeld.

Deze reactie sluit niet aan bij de vraag van Wout, maar kan wel de interesse verklaren, in mijn optiek overigens geen desinteresse. Er is gewoon te veel theorie, die praktisch vaak niet uitvoerbaar is. Waarom het TMLO niet implementeren in het DMS, wel zo praktisch ?

Last but no least, in overheidsland wordt altijd gedacht vanuit de taakuitvoering, zonder die te vertalen naar mensen en middelen. De wet RGT bijvoorbeeld is prachtig, maar is vrijwel niet uit voeren met de bestaande formatie , kennis en kunde. Wat te denken van de wet WRO ? We spreken van keteninformatie,maar alle bestuurslagen werken langs elkaar heen.

Dat leidt in mijn tot te veel verwarring en onnodige inspanningen. Een helicopterview ontbreekt.

Beste Wout,

Ik heb met belangstelling de memo gelezen. In het memo en in je samenvatting staat: Het vervangingstraject Medusa tornt niet aan de profielen TP Rijk en TMLO, maar voorziet in een lacune aangezien omdat beide profielen niet afzonderlijk voorzien in een XML-formaat.

Verder begrijp ik uit het memo dat, om te kunnen aansluiten op het E-depot, een aanpassing naar het nieuwe model wel nodig is. 

Misschien begrijp ik het verkeerd maar dit lijkt met elkaar in tegenspraak. Zou je wat kunnen verduidelijken over hoe jullie binnen het NA de verhouding zien tussen de bestaande profielen en dit nieuwe profiel?

 

Goed initiatief. Wel vraag ik me het volgende af.

Bij het opstellen van versie 1.1 van het TMLO is onder andere gekeken naar zoveel mogelijk aansluiting bij het TPRijk. Dat heeft nog niet op alle punten tot complete overeenstemming geleid. Zie bijgaand een extract uit de opgeleverde rapportage (aan het NA) over het opstellen van het TMLO. Daarin wordt geadviseerd om afstemming te zoeken met de beheerder van het TPRijk.

Wat ik me nu afvraag is of die afstemming er geweest is. Oftewel, is het niet verstandiger om eerst de verschillen tussen TPRijk en TMLO weg te werken alvorens met een technische vertaling te komen? Een vertaling waarvan anders het risico bestaat dat deze niet beantwoord aan beide toepassingsprofielen.

Bijlagen:

Dag Annerije,

Dit is een metadatamodel voor het e-Depot van het NA, geen derde profiel naast het TMLO en het TP Rijk. Voor het e-Depot is een dergelijk model (en het XML formaat) nodig om om te kunnen gaan met metadata dat wordt aangeleverd volgens een van de bestaande twee profielen.

Voor zorgdragers veranderd er eigenlijk weinig. Zij kunnen de bestaande toepassingsprofielen blijven gebruiken.

 

Mvg,

Wout
 
Annerije van der Vliet zei:

Beste Wout,

Ik heb met belangstelling de memo gelezen. In het memo en in je samenvatting staat: Het vervangingstraject Medusa tornt niet aan de profielen TP Rijk en TMLO, maar voorziet in een lacune aangezien omdat beide profielen niet afzonderlijk voorzien in een XML-formaat.

Verder begrijp ik uit het memo dat, om te kunnen aansluiten op het E-depot, een aanpassing naar het nieuwe model wel nodig is. 

Misschien begrijp ik het verkeerd maar dit lijkt met elkaar in tegenspraak. Zou je wat kunnen verduidelijken over hoe jullie binnen het NA de verhouding zien tussen de bestaande profielen en dit nieuwe profiel?

 

Arjan,

De factor tijd zorgt ervoor dat we niet kunnen wachten op het wegwerken van de verschillen of wellicht het samenvoegen van de twee profielen tot 1 profiel voor de gehele overheid. Mede omdat het beheer van het Rijksprofiel niet (goed) belegd is op dit moment, gaat dit moeizaam.

We hebben het model en het xml formaat intussen wel nodig voor o.a. de aansluiting van de RHC's op het e-Depot.
Het model geeft ons wel de ruimte om tegemoet te komen aan de toepassingsprofielen zoals deze nu zijn.

 

MVg,
Wout 
 
Arjan Kloosterboer zei:

Goed initiatief. Wel vraag ik me het volgende af.

Bij het opstellen van versie 1.1 van het TMLO is onder andere gekeken naar zoveel mogelijk aansluiting bij het TPRijk. Dat heeft nog niet op alle punten tot complete overeenstemming geleid. Zie bijgaand een extract uit de opgeleverde rapportage (aan het NA) over het opstellen van het TMLO. Daarin wordt geadviseerd om afstemming te zoeken met de beheerder van het TPRijk.

Wat ik me nu afvraag is of die afstemming er geweest is. Oftewel, is het niet verstandiger om eerst de verschillen tussen TPRijk en TMLO weg te werken alvorens met een technische vertaling te komen? Een vertaling waarvan anders het risico bestaat dat deze niet beantwoord aan beide toepassingsprofielen.

Dag Wout,

Bedankt voor je snelle reactie. Ik vroeg het omdat ik zelf bezig ben met het toepassen van het TMLO aan een lokale situatie. Nu kan er nog relatief makkelijk e.e.a. aangepast worden als dat nodig is voor aansluiting. Maar als ik het goed begrijp is dat niet aan de orde?

vr. gr. Annerije 
 
Wout van der Reijden zei:

Dag Annerije,

Dit is een metadatamodel voor het e-Depot van het NA, geen derde profiel naast het TMLO en het TP Rijk. Voor het e-Depot is een dergelijk model (en het XML formaat) nodig om om te kunnen gaan met metadata dat wordt aangeleverd volgens een van de bestaande twee profielen.

Voor zorgdragers veranderd er eigenlijk weinig. Zij kunnen de bestaande toepassingsprofielen blijven gebruiken.

 

Mvg,

Wout
 
Annerije van der Vliet zei:

Beste Wout,

Ik heb met belangstelling de memo gelezen. In het memo en in je samenvatting staat: Het vervangingstraject Medusa tornt niet aan de profielen TP Rijk en TMLO, maar voorziet in een lacune aangezien omdat beide profielen niet afzonderlijk voorzien in een XML-formaat.

Verder begrijp ik uit het memo dat, om te kunnen aansluiten op het E-depot, een aanpassing naar het nieuwe model wel nodig is. 

Misschien begrijp ik het verkeerd maar dit lijkt met elkaar in tegenspraak. Zou je wat kunnen verduidelijken over hoe jullie binnen het NA de verhouding zien tussen de bestaande profielen en dit nieuwe profiel?

 

Dag Annerije,
Je kan blijven uitgaan van het TMLO zoals het nu is. Het model van het NA wijzigt daar niets aan. Als het TMLO aangepast wordt, past het NA het model weer aan indien nodig. Niet andersom.

Mvg,
Wout

Antwoorden op discussie

RSS

© 2020   Gemaakt door Marco Klerks.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden