Goedemiddag,

De gemeente waar ik werk start op niet al te lange termijn met de aanbestedingsprocedure voor een financieel systeem. Hierbij is er ook sprake van datamigratie.

Het GIBIT (gemeentelijke inkoopvoorwaarden bij IT) is onlangs gepubliceerd (www.gibit.nl). Het college besluit op korte termijn om het GIBIT te hanteren als inkoopvoorwaarden.

Dit document geeft in algemene zin kwaliteitseisen waaraan een migratie/conversie moet voldoen (artikel 1.5).

1.5 Conversie: Het converteren en migreren van gegevensbestanden van Opdrachtgever van het oude systeem naar de nieuwe ICT Prestatie, zonder daarbij de volledigheid, de integriteit en de metadata van de gegevens aan te tasten.

In de onderliggende ICT kwaliteitsnormen wordt in hoofdstuk 5 Dataportabiliteit hierop nader ingegaan.

De kwaliteitseisen worden natuurlijk door de gemeente bepaald.  

Maar hoe meet je de kwaliteit en hoe bepaal je het betrouwbaarheidsniveau van de resultaten van de steekproef?

Voor mijn gevoel kan de AQL methodiek ook gebruikt worden voor de kwaliteit van de uitgevoerde migratie.

Maar het belangrijkste kan ik niet uit het AQL halen. Welke kwaliteit is nu daadwerkelijk behaald als het aantal fouten uit de steekproef wordt vertaald naar een foutmarge over het gehele bestand.

In dit document http://www.sempermed.com/fileadmin/img/sempermed/content/medical/pd...      wordt in een tabel op pagina 3 (op basis van een binomiaalverdeling) hierover meer inzicht gegeven.

Wie kan mij meer informatie verschaffen hoe het aspect kwaliteit bij migratie in het aanbestedingsdocument is opgenomen, hoe de kwaliteit is gemeten en hoe het betrouwbaarheidsniveau is bepaald.

Voorbeelden uit de praktijk zijn zeer welkom.

Alvast bedankt voor de input.

Weergaven: 52

Hierop reageren

© 2017   Gemaakt door Marco Klerks.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden