Wep

Op 1 januari 2021 wordt de Wet elektronische publicaties (Wep) van kracht. De Wep verplicht gemeenten om alle wettelijk voorgeschreven bekendmakingen, mededelingen en kennisgevingen van (voorgenomen) besluiten die niet tot één of meer belanghebbenden zijn gericht, in een officieel elektronisch publicatieblad te doen. Het wordt verplicht om de officiële publicaties via de applicatie Decentrale Regelgeving en Officiële Publicaties (DROP) op officielebekendmakingen.nl te publiceren. Verordeningen worden door gemeenten al op deze wijze bekendgemaakt. Volgens de Wep moeten ook kennisgevingen worden gepubliceerd via DROP.

Lees meer in de VNG ledenbrief van december 2019.

Anonimiseren 

Deze wet heeft een grote op de processen en organisatie van gemeenten, zoals het anonimiseren van documenten. Veel gemeenten schaffen om deze reden anonimiserings tools aan.  Maar welke gegevens anonimiseer je wel of wat niet. Deze checklist van KOOP biedt meer duidelijkheid, doe er je voordeel mee.
  

Weergaven: 362

Hierop reageren

Berichten in deze discussie

Hoi Yvonne dank voor deze informatieve update! Ik heb mij zelf tot op heden nog niet ingelezen in deze (verplichte) voorziening, en krijg daarbij ook het gevoel dat in ieder geval bij de gemeenten waar ik op dit moment over de vloer kom zij nog niet klaar zijn om de Wep ten uitvoer te brengen. Geldt er ook nog zoiets als een overgangstermijn? 

Informeel heb ik begrepen dat de Wep een enorme impact heeft en ontzettend veel werk met zich meebrengt. De gemeente waar ik werk heeft een bureau ingehuurd om een impactanalyse op te stellen. Ik ken alleen impactanalyses van de Woo, maar niet van de Wep. De Wep geldt niet alleen voor gemeenten maar ook gemeenschappelijke regelingen. Een van de arbeidsintensieve werkzaamheden is het anonimiseren alvorens te kunnen publiceren. Het heeft veel overlap met de Woo, waarvan ik wel weet dat die gefaseerd wordt ingevoerd. 

Hallo Yvonne,

Weet jij of deze handleiding ook te gebruiken is voor het publiceren van archievenoverzichten? Ook daarin kunnen immers persoonsgegevens in dossier/zaak omschrijvingen staan.

Vaak is ook een persoonsnaam een kenmerk om dossiers terug te vinden. Zelf ben ik niet zo'n voorstander om al die persoonsnamen weg te laten omdat je terugvindbaarheid kleiner maakt. Hoe vind je anders het PD van een burgemeester of wethouder?

Wel is het zo dat bij het meta dateren van bijvoorbeeld bouwvergunningen de naam van de aanvrager niet gepubliceerd hoeft te worden.  En ook daar zie je weer een afweging, hoeveel mensen zijn nog in leven die voor 1940 een bouwvergunning hebben aangevraagd. Wanneer je historisch onderzoek doet, vind je het fijn om namen terug te vinden. zelf vind ik het een zorgelijke ontwikkeling voor toekomstig historisch onderzoek dat het gebruik van  namen in documenten die nu worden gecreëerd vanwege de AVG zo wordt beperkt. 

Yvonne: helemaal met je eens. Historisch onderzoek wordt zo in de toekomst erg lastig. Zouden we er niet mee onderuit komen als we de persoonsgegevens handhaven op basis van de uitzonderingsgrond van de AVG?

In de UAVG 89 zijn gronden opgenomen, alleen wordt er anders geacteerd. Een ontwikkeling die we nu zien is ook het data gedreven werken en verdere robotisering. 

Niet dat ik voorzienende gaven heb, maar ik voorzag al in 2017/2018 problemen voor het toekomstige historische onderzoek. Samen met Gert Zwagerman heb ik hier nog aandacht voor gevraagd bij de algemeen rijksarchivaris. Wij bij gemeenten maken geen wetgeving en adviseren de Minister niet op dit gebied. ik vind en vond de aanpassing van artikel 2 in de aanpassingswet AVG destijds te gering. Maar deze opvatting is me niet in dank afgenomen en vond weinig medestanders destijds, maar zie het ook met lede ogen aan. De Wijzigingswet Archiefwet steekt wederom in op passieve openbaarheid, de Woo actieve. het blijft toch vreemd dat de ene wet behandelt wordt door OCW ne de andere door BZK? We krijgen straks een situatie dat de Woo al duizenden documenten openbaar heeft gemaakt  -idd zonder persoonsnamen- en dat bij overbrenging ze weer passief openbaar gemaakt gaan worden? 

Het lijkt me zo'n vraagstuk voor archivarissen om op te acteren. Ik heb er twee keer over geschreven in het Archievenblad, ik hoor er echt niemand over.  

Wat je wel ziet dat er steeds meer op slot wordt gezet: http://www.breednetwerk.nl/forum/topics/nieuwe-trend-openbaarheidsb...

Het Tilburgse college van B. en W. heeft op 20 juli 2021 kennis genomen van de impactanalyse WEP, die is gepubliceerd. Je vindt het document onder nr. 24 van deze link:

Antwoorden op discussie

RSS

© 2021   Gemaakt door Marco Klerks.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden