2020%20Bevoegdheden-op-het-terrein-van-inburgering.pdf

2020%20VNG_handreiking_gegevensuitwisseling-wet_inburgering_gemeent...

De wet inburgering is al een tijd in werking getreden en af en toe komen wat vragen binnen over de bewaartermijnen. Bovenstaande bestanden zijn VNG-handreikingen. We hebben al eerder over deze wet geblogd. 

Wet inburgering en documentsoorten - BREED - over de grenzen van in...

Bewaartermijnen

  • Bewaartermijn inburgeringstrajecten 10 jaar na sluiten traject De Selectielijst 2020 zegt bij proces 8.1. dat inburgeringstrajecten een bewaartermijn hebben van 10 jaar na sluiten traject.  Als er nieuwe wetgeving komt na het vaststellen van een selectielijst (hier de Wet Inburgering 2022) en de specifieke wetgeving bevat bewaartermijnen, dan gelden de bewaartermijnen uit deze nieuwe wet boven die in de Selectielijst (vanaf inwerkingtreden van die wet).
  • Vernietigen dossier na sluiten inburgertraject m.u.v. kwalificatie (diploma-registratie) De handreiking van de VNG is duidelijk: bepaalde zaken dien je 50 jaar te bewaren, andere zaken 5 jaar na beëindiging van de inburgeringsplicht (incl. overlijden).
  • Het gaat hier om een subjectdossier met meerdere processen/zaken, dus er kan op zaakniveau worden geselecteerd (maar de kerngegevens/persoonsgegevens blijven bewaard zolang de laatste zaak wordt bewaard).
  • In geval van persoonsgegevens is het niet wenselijk een compleet persoonsdossier langer te bewaren dan de selectielijst aan bewaartermijn noemt. Dus per deelzaak selecteren en dit zo inrichten in het zaaktype.
  • In het document "Bevoegdheden op het terrein van inburgering" wordt een termijn van 60 jaar genoemd: de diploma-registratie. De diploma-registratie wordt op een ander overheidsniveau (ministerie OCW / DUO) gedaan. DUO beheert het Nederlandse diplomaregister. De gemeente kan zich houden aan de bewaartermijn van 10 (5 jaar) na sluiten van het traject en dat het ministerie (DUO) zich houdt aan de bewaartermijn van 50 (60 jaar) na vaststelling van de kwalificatie.

Wat te doen bij verhuizing, zie handreiking ? 

Aandachtspunt

De inschrijving Basisregistratie Personen in de nieuwe gemeente is voor DUO een signaal om de gemeente van vestiging te informeren over de inburgeringsplicht. Dit signaal wordt door de gemeente van vestiging opgepakt de warme overdracht te initiëren, voor zover dat nog niet is gebeurd. Ook levert DUO gegevens over examens en boetes aan de nieuwe gemeente.

Nb. Let bij binnengemeentelijke verhuizingen op de eventueel nog lopende derden betalingen in het kader van ontzorgen.

 

Weergaven: 171

Hierop reageren

© 2023   Gemaakt door Marco Klerks.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden