Best practise: Gedragscode voor publicatie gemeente Castricum en archiefversies

Brief AP

In oktober 2017 ontving de VNG aan brief van de Autoriteit Persoonsgegevens over de publicatie van raadsstukken in relatie persoonsgegevens:

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) ontvangt veel signalen over publicatie van persoonsgegevens van burgers door gemeenten door bijvoorbeeld openbaarmaking van besluitenlijsten, (ingekomen)raadsstukken en collegestukken, aanvragen, bezwaarschriften en beslissingen op bezwaar. De AP gaat ervan uit dat niet in alle gevallen een wettelijke grondslag als bedoeld in de Wet bescherming Persoonsgegevens (Wbp) aanwezig is voor publicatie van de in die stukken opgenomen persoonsgegevens. In deze brief praat de AP nader in op het juridisch kader dat hoort bij het actief publiceren, op internet of anderszins, van persoonsgegevens door gemeenten en in welke gevallen dat wel of juist niet toelaatbaar is. De AP vindt het belangrijk dat dit onderwerp onder de aandacht van uw leden wordt gebracht.

Gemeente Castricum

De gemeenteraad Castricum heeft wellicht als reactie op deze brief op 7 december 2017 besloten tot een gedragscode voor publicatie van persoonsgegevens op het raadsinformatiesysteem van de gemeenteraad van Castricum vast te stellen.(link), met  onder andere de volgende bepalingen:

Ingekomen brieven en petities die aan de raad zijn gezonden of overhandigd worden als zodanig niet op het raadsinformatiesysteem van de gemeenteraad van Castricum openbaar gemaakt. Op een lijst van ingekomen stukken wordt aangegeven welke brieven en andere stukken door de raad zijn ontvangen, met vermelding van uitsluitend termen als aanvrager, (wijk)bewoner, belanghebbende etc., onder vermelding van een korte aanduiding van het onderwerp. Deze lijst wordt op het raadsinformatiesysteem gepubliceerd.

Authentieke archiefversie en publicatieversie

Het gevolg van deze maatregel zal waarschijnlijk zijn dat er verschillende versies zullen moeten worden gearchiveerd, de publicatieversie en de originele versie.

Of zal dit gaan betekenen  dat raadsnotulen minder herinneringsgericht zullen worden opgesteld ? Kan de publicatieversie worden vernietigd na een x aantal jaar?

Weergaven: 536

Hierop reageren

Berichten in deze discussie

De minst slechte optie is het werken met twee versies; de eigenlijke versie voor blijvende archivering en de publicatieversie die je later zou kunnen vernietigen.

Minder herinneringsgerichte raadsstukken  moeten we m.i. helemaal niet willen.

Minder herinneringsgerichte raadsstukken  moeten we inderdaad helemaal niet willen. Maar hier zie je toch al wel dat er een gevaar op geheugenverlies kan ontstaan als gevolg van de AVG.

Al eerder hebben archivarissen al hun zorgen geuit over de gevolgen. In welke mate kunnen archieven in de toekomst nog blijven voldoen aan criteria als leesbaarheid, betrouwbaarheid, authenticiteit en volledigheid? Hoe zorgen we dat het beroep op privacy niet misbruikt wordt? Wat blijft er over van het recht op informatie?

http://www.nationaalarchief.nl/actueel/nieuws/het-recht-om-vergeten...

Het lijkt me ook dat dit zich slecht verhoudt tot een informatieregister zoals de Wet open overheid dat voorstaat.

De algemene verwachting is dat de Wet Open Overheid niet door zal gaan vanwege de kosten die ermee gemoeid zijn. Maar inderdaad we gaan wat transparantie en open overheid weer een stap terug in de tijd, zeker wanneer het recht op informatie op de burger versus het recht op vergeten niet goed wordt geborgd.

Precies. Die wet gaat wellicht niet door vanwege uitvoeringsproblemen, maar de politieke wens die eraan ten grondslag ligt, kan nog steeds op meerderheden rekenen, dus het lijkt me sterk dat er niet iets anders voor in de plaats komt. En dan komt deze discrepantie tussen twee door de politiek gewenste ontwikkelingen dus alsnog aan het licht.

De gegeven link werkt bij mij niet (

403 Forbidden)

, deze wel: https://castricum.raadsinformatie.nl/document/5951960/1/02_RB_Gedra... . De eerste link in het VNG-stuk 03 VNG-dossier naar de AP-brief werkt ook niet: De gevraagde pagina '/files/vng/20171024-brief-autoriteit-persoonsgegevens.pdf' kon niet worden gevonden gaat lekker zo.

@Aike, bij mij werkt de link wel, alternatief ?

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/sites/default/files/atoms/fil...

Dankjewel!

Yvonne Welings zei:

@Aike, bij mij werkt de link wel, alternatief ?

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/sites/default/files/atoms/fil...

Weer een gedragscode, dit keer van de gemeente Drimmelen

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2018-61441.html

Antwoorden op discussie

RSS

© 2019   Gemaakt door Marco Klerks.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden