Foto met dank aan: Image: Ambro / FreeDigitalPhotos.net

Een onderzoek van de Universiteit van Twente genaamd "CTRL ALT DELETE" werd groot nieuws in de Telegraaf van 7 maart 2012. Het artikel is te bekijken via via deze link:  http://www.telegraaf.nl/binnenland/11663520/__Geld_weg_door__ict-onkun...

In het artikel wordt gesteld dat ICT onkunde er voor zorgt dat ongeveer 5 minuten per uur aan productiviteit verloren gaan omdat de IT omgevingen waar wij mee werken niet naar behoren functioneren, of omdat diegenen die er mee werken niet precies weten hoe ze dat moeten doen. Omgerekend naar maatschappelijke kosten werd dat door de universiteit van Twente begroot op 19 miljard euro per jaar... en dat is weer te lezen in deze link: http://www.tctubantia.nl/regio/twente/10609596/UT-onderzoekt-prutse...

Dat is schokkend. Zo schokkend zelfs dat Tineke Netelenbos van Digivaardig en Digiveilig wil dat werkgevers en werknemers samen in actie komen: "Een productiviteitsverlies van 19 miljard euro is onacceptabel." zei ze. En ze heeft gelijk.

Maar er ging bij mij meteen een lampje branden. Dat lampje werd een groot helder licht toen ik me realiseerde waarom dat ook al weer was. Ik heb in het verleden wel eens artikelen en onderzoeken gelezen over de tijd die kenniswerkers spenderen aan het zoeken naar de juiste informatie om hun werk te kunnen doen. 

Onderzoek van het IDC door Sue Feldman (zie: http://www.kmworld.com/articles/readarticle.aspx?articleid=9534) uit 2001 stelde al dat 20% van de tijd van een kenniswerker wordt besteed aan het zoeken van de juiste informatie. En met name de opkomst van de digitalisering heeft ervoor gezorgd dat we bijna allemaal kenniswerkers zijn geworden. Uit het onderzoek bleken drie zaken die cruciaal zijn

1. Informatie is van levensbelang voor organisaties

2. Kenniswerkers besteden tijd aan het zoeken naar informatie die soms niet direct vindbaar is en

3. Kenniswerkers verspillen tijd door informatie die ze niet kunnen vinden opnieuw te creeren.

Alleen al aan het tweede punt werd in 2001 meer dan 2,5 uur per kenniswerker per week gespendeerd. En dat was dus 10 jaar geleden … en nu?

Ik parafraseer uit een artikel op internet. "In het huidige digitale tijdperk wordt dit probleem met de dag groter wordt. Het onderzoek isopnieuw uitgevoerd en daarin wordt deze probleemstelling bevestigd. We besteden meer tijd aan het zoeken naar informatie. Zo wordt het merendeel van de dag gebruikt voor research, zoeken naar documenten en meetings. En 40% van de respondenten geeft aan dat ze niet in staat zijn om een toekomstige toename aan informatie te verwerken.

Mag ik even een rekensommetje met u maken? 20% van de tijd is 12 minuten per uur. Als ik het omrekenschema van de Universiteit van Twente gebruik, dan kom ik uit op een maatschappelijk productiviteitsverlies van (19 miljard gedeeld door 5 maal 12... schrik niet:)


45,6 miljard per jaar en dat wordt per jaar meer.

En als ik dan naar mijn sector... de overheid kijk dan realiseer ik me dat we enorme bedragen spenderen aan ICT implementaties en techniek en maar een fractie aan Informatievoorziening en informatiemanagement. Ik vraag me af of er mensen binnen de overheid zijn met gezond verstand die inzien dat er hoognodig iets moet gebeuren.

Dat zou wel eens groot op de voorpagina van de Telegraaf mogen komen.

Weergaven: 498

Opmerking

Je moet lid zijn van BREED - over de grenzen van informatie om reacties te kunnen toevoegen!

Wordt lid van BREED - over de grenzen van informatie

Reactie van Chris Bellekom op 5 April 2012 op 9.14

Beste Hans,

Je hebt natuurlijk gelijk. Dat is ook precies wat ik duidelijk wil maken. De enorme ophef over de 19 miljard die het 'kost' omdat de ICT af en toe hapert en gebruikers niet helemaal weten wat ze moeten doen, is ook zwaar overtrokken. Zo kunnen we ook een berekening maken wat het gebruik van social media op een dag kost, toiletbezoek of roken. Werkzame uren en 'mens zijn' gaan hand in hand. We zijn geen robots. 

Het moge duidelijk zijn dat we onder geen beding de 5 minuten dat we even niet werken gaan zien als kapitaalvernietiging...

Reactie van Hans van Rijn op 5 April 2012 op 8.42

Een dergelijk bedrag is natuurlijk verre van de realiteit. Het zoeken naar informatie gaat direct gepaard aan het gebruiken van de gevonden informatie om daar diensten en producten mee te leveren. Degenen die het langst zoeken naar informatie zijn zij die de meest abstracte producten moeten leveren. Wat de waarde is van een dergelijk abstract product zou je naast eerder genoemde bedragen moeten leggen; dan is het opnieuw schrikken of opgelucht adem halen. Overigens is er op operationeel niveau geen sprake van dit zogenaamde tijdverspillend zoeken.

Reactie van Marco Klerks op 24 Maart 2012 op 9.01

"We besteden meer tijd aan het zoeken naar informatie. Zo wordt het merendeel van de dag gebruikt voor research, zoeken naar documenten en meetings."

Dus Zoeken naar informatie = research + zoeken naar documenten + meetings? Ik ben het niet eens met die definitie. Voor mij is zoeken naar informatie = zoeken naar documenten + zoeken naar gegevens. Als je research en meetings - beide zeer relevant voor het werk van een kenniswerker - aftrekt van de bovengenoemde percentages en bedragen, dan krijg je een heel ander beeld, vermoed ik.

Bovendien is het rekensommetje dat bovengenoemde onderzoekers maken erg flauw. Vijf minuten is helemaal niet veel. Maar ja, als je het uitzet tegen 12 miljoen gewerkte uren in Nederland tegen een gemiddeld uurloon van € 20,39  en zekere toegevoegde waarde per medewerker per uur (ik heb geen cijfers gevonden), dan komen er al gauw duizelingwekkende cijfers naar boven. Als je maar vaak genoeg dingen bij elkaar optelt en met elkaar vermenigvuldigt, krijg jij de cijfers die je hoopte te krijgen. Wishful thinking.

Ik zeg niet dat het niet beter kan of dat we niets hoeven te doen, maar ik vind dergelijke onderzoeken en berichtgeving wel een tikkie populistisch.

© 2019   Gemaakt door Marco Klerks.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden