Woo biedt ruimte voor interpretatie bij actief openbaren

Bron: Woo biedt ruimte voor interpretatie bij actief openbaren | VNG

De Wet open overheid biedt op dit moment nog veel ruimte voor interpretatie bij de actieve openbaarmaking. We zien dat bijvoorbeeld terug in de beantwoording van de vragen die we stelden aan onze leden in een monitor om inzicht te krijgen in de stand van zaken rondom de implementatie van de wet.

Inzicht in de stand van zaken rondom implementatie 

In mei dit jaar heeft de VNG een vragenlijst uitgestuurd naar haar leden met als doel inzicht te krijgen in de stand van zaken rondom de implementatie van de Wet open overheid (Woo). De invoering van de Woo moet het voor inwoners, bedrijven en onderzoekers makkelijker maken om informatie over belangrijke onderwerpen te vinden. De Woo bevat twee hoofdonderwerpen: 1. Het actief en passief openbaar maken en 2. het op orde brengen van de informatiehuishouding. De resultaten van dit onderzoek zijn verwerkt in het dashboard waarstaatjegemeente.nl

Nog veel ruimte voor interpretatie

Op dit moment biedt de wet nog veel ruimte voor interpretatie bij de actieve openbaarmaking (artikel 3.3). Dat zien we ook terug in de antwoorden op de monitor. Op de vraag ‘Welke van de categorieën maakt u actief openbaar’ antwoordden 12 gemeenten de categorie ‘klachten’. Deze staan in een rapportage of een jaarverslag opgenomen. In een artikel in Binnenlands Bestuur wordt dit ‘flauw’ genoemd: ‘Het gaat er om welke categorieën informatie gemeenten al openbaar maken volgens de eisen die de Woo daaraan stelt, ondanks dat hiervoor op dit moment nog geen juridische verplichting bestaat.’ Wij zijn echter als VNG verheugd met alle antwoorden, op dit moment staat de teller op 164 gemeenten. Naar mate de categorieën duidelijker worden zal dit ook een scherpere beantwoording opleveren.

Werkgroepen buigen zich over 'werkdefinities'

Op dit moment werkt het BZK Programma Open Overheid en het Rijksprogramma voor Duurzaam Digitale Informatiehuishouding (RDDI) samen met gemeenten in werkgroepen aan ‘werkdefinities’, zodat alle bestuursorganen die onder de Woo vallen weten welk informatie zij juridisch minimaal openbaar moeten maken om aan de actieve openbaarmakingsplicht van de Woo te voldoen. De VNG zegt hierover: ‘Pas als deze definities in een ministeriële regeling worden opgenomen, krijgen ze algemene gelding. In elk geval tot die tijd is er in meer of mindere mate, ook voor gemeenten, ruimte voor interpretatie bij de invulling van de informatiecategorieën en daarmee bij de beantwoording van de vragen van de enquête.’

Gemeenten die vermoeden dat hun antwoord niet past of niet juist is en dat willen wijzigen, of gemeenten die alsnog de vragenlijst willen invullen kunnen hiervoor contact opnemen met gripopinformatie@vng.nl

Weergaven: 96

Opmerking

Je moet lid zijn van BREED - over de grenzen van informatie om reacties te kunnen toevoegen!

Wordt lid van BREED - over de grenzen van informatie

© 2024   Gemaakt door Marco Klerks.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden