De nieuwe Waterwet, die op 22 december 2009 in werking is getreden, schept een kader voor de noodzakelijke modernisering van het Nederlandse waterbeheer voor de komende decennia. Door het samenvoegen van meerdere vergunningen nemen de bureaucratie en de regeldruk voor burgers en bedrijven af. De Waterwet voegt de volgende acht bestaande waterbeheerwetten samen, te weten:
- Wet op de waterhuishouding;
- Wet verontreiniging oppervlaktewateren;
– Wet verontreiniging zeewater;
– Grondwaterwet;
– Wet droogmakerijen en indijkingen;
– Wet op de waterkering;
– Wet beheer rijkswaterstaatswerken
– Waterstaatswet 1900 (het ‘natte’ gedeelte ervan).

Gemeenten krijgen door deze wet taken erbij, in een aantal gevallen worden gemeenten bevoegd gezag voor de indirecte lozingen en krijgen ze een loketfuncie voor de watervergunning. Op onderdelen heeft de Waterwet een relatie met de WABO. Daarom wordt de uitwerking als gevolg van de invoering van de waterwet bij gemeenten vaak meegenomen bij de gehele invoering van de WABO.

In de aanpassing van de selectielijst waar tot 11 februari nog commentaar op kan worden gegeven, is het bovenstaande niet meegenomen. Ik heb deze nieuwe taak ook niet terug kunnen vinden in de zogenaamde Proeve van Wabo-Selectielijst .

Ik ben overigens zeer benieuwd naar de inhoud van het WABO-DIV instructieboekje, vooralsnog moet de WABO immers 1 juli al van start ?

Weergaven: 341

Opmerking

Je moet lid zijn van BREED - over de grenzen van informatie om reacties te kunnen toevoegen!

Wordt lid van BREED - over de grenzen van informatie

Reactie van Yvonne Welings op 22 Juni 2010 op 9.34
Bijgaand de publicatie Samen werken aan schoon water, zuiver en zinvol!, Samenwerkingsprotocollen voor waterschappen en gemeenten met betrekking tot indirecte lozingen.. Deze werkinstructies en processen zijn tot stand gekomen in samenwerking met de waterschappen AA en Maas, De Dommel en Brabantse Delta en de gemeenten uit het Regio Overleg Midden Brabant (Tilburg, Waalwijk, Goirle, Loon op Zand, Gilze en Rijen, Dongen, Oisterwijk, Hilvarenbeek en Oosterhout).waterwetboekje_lossepag_web.pdf

© 2021   Gemaakt door Marco Klerks.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden