Tweede deel impactanalyse Wet Open Overheid (Woo) gepubliceerd

Dinsdag 13 juni is het tweede feel van de impactanalyse Wet Open Overheid (Woo) door de Minister aan BZK aan de Tweede Kamer aangeboden. Het tweede deel van de quick scan richt zich op de andere overheden (gemeenten, provincies en waterschappen), op organisaties die op grond van artikel 2.2, eerste lid, direct onder de reikwijdte van de Woo vallen en op organisaties die op grond van art. 2.3, eerste lid, op enig moment bij de algemene maatregel van bestuur onder de werking van de Woo gebracht kunnen worden.

De impact van de Woo op de bestuursorganen en organisaties kan ook in kwantitatieve zin niet licht worden onderschat. Ingeschat wordt dat het op basis van aangeleverde becijferingen aannemelijk is dat de eenmalige aanloopkosten voor alleen de gezamenlijke medeoverheden al snel in de orde van grootte van ten minste 1 miljard euro liggen als gevolg van noodzakelijke investeringen in ICT en opleiding en training van eigen personeel. De structurele kosten komen binnen dit domein in een optimistische schatting al snel uit op enkele honderden miljoenen euro’s. Maar bij een iets minder optimistische schatting exploderen deze kosten tot een totaal van ten minste een miljard euro en wellicht zelfs enkele miljarden euro’s.

Voor de koepelorganisaties VNG, IPO en UvW leidt de Woo tot structurele uitvoeringslasten in de orde van grootte van 50 miljoen euro. Daarnaast is sprake van moeilijk te becijferen eenmalige investeringskosten met betrekking tot ICT en het opleiden van personeel.

Voor de Hoge Colleges van Staat, de Raad voor de rechtspraak en het College van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten is de kwantitatieve impact in absolute zin weliswaar relatief beperkt, maar voor die organisaties wel degelijk majeur. Bij elkaar opgeteld zijn de eenmalige aanloopkosten in de orde van grootte van zeker 15 miljoen euro en moet op een jaarlijkse uitvoeringslast van tenminste 10 miljoen euro worden gerekend.

De impactanalyse is te downloaden via deze link.

 

Weergaven: 94

Opmerking

Je moet lid zijn van BREED - over de grenzen van informatie om reacties te kunnen toevoegen!

Wordt lid van BREED - over de grenzen van informatie

© 2018   Gemaakt door Marco Klerks.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden