Transcript Podcast Grip op Informatie: Open Data, wat is het en hoe gaat de gemeente Hoeksche Waard hiermee om?

VO: Grip op Informatie, een podcast van VNG met Desiree Groeneveld.

DESIREE GROENEVELD:
Juni 2024, de zon schijnt en langzaam maar zeker begint de vakantieperiode op te starten. Kortgeleden keek ik een webinar terug over onder andere open data. In de openingsdia stond bovenaan "open data is hot". Open data is dus het onderwerp van deze podcast. Ik praat hierover met mijn twee gasten Amanda Hanemaaijer, informatiemanager Gemeente Hoeksche Waard, en projectleider implementatiewet open overheid. En met mijn collega Sander Bakker, projectleider open data bij de VNG.  Welkom allebei.
Open data is dus hot begrijp ik. Maar wat is open data eigenlijk?

SANDER BAKKER:
Open data is super hot, momenteel ongeveer zo'n beetje 30 graden.
Het gaat niet om het getal, het gaat erom dat je weet dat het 30 graden is.
Dat je kan zien en dat je dan kan voorspellen is op basis van diezelfde open data.
We rijden hier naartoe. We zien op basis van open data hoe je kan rijden en waar de files zijn.
En als je met de trein gaat, kun je ook zien via OV 9292 of er vertragingen zijn. Dus open data is eigenlijk overal.

DESIREE GROENEVELD:
Maar moet ik open data dan zien als een soort van metadata, hoe moet ik dat zien?

SANDER BAKKER:
Nee, er zit wel metadata aan open data, maar open data is eigenlijk een product van een proces. En die data, dat zijn eigenlijk gewoon gegevens. Je kan het zien. Als ik kijk op mijn thermometer en ik zie dan dat het 20 graden is. Die gegevens worden geregistreerd en stel ik gratis beschikbaar voor hergebruik. Dan is er eigenlijk sprake van open data.

DESIREE GROENEVELD:
Dus we hebben het nodig?

SANDER BAKKER:
Ja, soms heb je het nodig en soms is het dat je er iets mee kan doen waarvan je niet wist dat het kon. En dat is het mooie van hergebruik. Je hebt de data en een andere partij, die het gratis mag hergebruiken, maakt er wat moois van. Bijvoorbeeld 9292 of de data van KNMI wordt beschikbaar gesteld via Weer Online bijvoorbeeld als een commerciële partij.

DESIREE GROENEVELD:
En is het bedoeld voor iedereen of heb je ook open data die specifiek bedoeld is voor een doelgroep. Hoe zie ik dat?

SANDER BAKKER:
Open data is voor iedereen, maar je hebt wel thema's die relevanter zijn voor bepaalde groepen. Als we heel specifiek kijken naar de wet hergebruik en de Europese datalist zijn er zes thema's; meteorologie, aardobservatie en milieu, er zijn heel veel verschillende thema's waarbinnen je gegevens kan vinden en uiteraard voor die groepen zal dat relevant zijn.

DESIREE GROENEVELD:
Dus als ik het goed begrijp is eigenlijk alles wat er aan informatie is, wat beschikbaar wordt gesteld, open data? Of zeg ik het te gemakkelijk?

SANDER BAKKER:
Het is open data als het ook gedeeld mag worden en je mag het ook delen. Maar er zitten wel wat haken en ogen aan. Niet alle data is per definitie open. Je kan ook data met elkaar delen zonder dat het open is. Alleen dan heb je andere afspraken met elkaar in het kader van de gegevensverwerking.

DESIREE GROENEVELD:
En hoe ziet de gemeente Hoeksche Waard dat?

AMANDA HANEMAAIJER:
Ik sluit me aan bij Sander. Ik denk ook dat we heel vaak niet eens doorhebben dat we open data gebruiken. Kijk naar de apps die Sander net al noemde. Maar specifiek voor gemeente Hoeksche Waard is open data ook belangrijk. Omdat wij vinden dat we, omdat we open data kunnen delen, we ook de inwoners en organisaties uit onze gemeente kunnen bedienen, met informatie die zij vervolgens ook weer kunnen gebruiken Dat schept vertrouwen en maakt dat er ook nieuwe initiatieven kunnen ontstaan of producten gemaakt kunnen worden, zoals bijvoorbeeld apps.

DESIREE GROENEVELD:
Dus het is inderdaad ook voor het vertrouwen van de inwoners. Voor de gemeente. Voor de mensen die bij de gemeente werken?

AMANDA HANEMAAIJER:
Ja, beiden inderdaad. Maar ook vertrouwen in de overheid. Dat je deelt wat je hebt. Wat je verzamelt. En dat dit hergebruikt kan worden voor andere doeleinden en ook gemixt kan worden.

SANDER BAKKER:
Eigenlijk hou je ook nu de maatschappelijke en economische baten bij elkaar. Enerzijds ook om transparantie. Stimuleren van lokale democratie bijvoorbeeld, dat zijn aspecten die je kan realiseren door open data. Maar ook gewoon puur economisch voor de bedrijven.

DESIREE GROENEVELD:
Hoe zie ik dat?

SANDER BAKKER:
Bijvoorbeeld verkeersdata hebben twee aspecten. Enerzijds maatschappelijk, omdat je daardoor de file druk kan verlagen. En aan de andere kant heeft het ook meteen een economisch aspect. Simpelweg omdat die bedrijven meer bewegen en daardoor minder kosten gaan maken.

DESIREE GROENEVELD:
Toch voor mijn begrip. Hebben we het dan over een techniek? Of hebben we het over processen? Hoe vergaar je die invoer? Hoe gaat dat?

SANDER BAKKER:
Open data krijg je niet. Dat komt niet aanwaaien. Daar moet je iets voor inrichten. Mag ik het openmaken? Waarom zou ik het openmaken? Soms is die data al open.
En dan is het ook de manier waarop je het beschikbaar stelt. En daarvoor moet je wel processen inrichten.

AMANDA HANEMAAIJER:
Het beschikbaar stellen.

DESIREE GROENEVELD:
Het beschikbaar stellen is een techniek?

SANDER BAKKER:
Het beschikbaar stellen en het vindbaar maken is, eigenlijk ook vanuit het fair-principe, je maakt het vindbaar en dan herbruikbaar en toegankelijk. En licenties gaan eraf, zodat je het ook daadwerkelijk kan hergebruiken.

DESIREE GROENEVELD:
En in de gemeente Hoeksche Waard? De informatie is daar natuurlijk al. Maar hoe gaan jullie daar verder mee om in het kader van open data?

AMANDA HANEMAAIJER:
Het staat bij ons nog wel in de kinderschoenen. Dat wil zeggen dat we ons ervan bewust zijn dat er best veel data is. En dat het ook echt relevant en interessant kan zijn voor degene die er iets mee wil. Kijk naar bijvoorbeeld de bomenlijst. Of de kunst die er in Hoeksche Waard is.
En we hebben een open data portaal, die zijn we aan het inrichten en uiteindelijk is het de bedoeling dat we die beschikbaar stellen, maar dat gaat stap voor stap. En welke techniek we daarvoor nodig hebben, maar ook heel belangrijk, hoe zorgen dat die data relevant en actueel blijft. Dat is een stap die we als organisatie nog moeten maken om te zorgen dat we ook het juiste beleggen en wie die data beheert.

DESIREE GROENEVELD:
Dus je moet je organisatie daarop aanpassen?

AMANDA HANEMAAIJER:
Aanpassen en in ieder geval meegroeien.

DESIREE GROENEVELD:
Dus je moet wel intern gesprekken voeren over wie doet wat?

AMANDA HANEMAAIJER:
Precies. Voorheen merkte je dat degene die de data distribueerde meteen de eigenaar was, maar dat is 9 van de 10 keer natuurlijk niet zo, want de data komt uit de primaire processen en daar ligt het eigenaarschap en hoe zorgen we nu in die samenwerking die data actueel te houden en ook interessant is voor diegene die dat weer hergebruikt.

DESIREE GROENEVELD:
Mag alles of zijn er ook regels, is er iets waar je je aan moet houden? Wie kan ik het woord geven?

SANDER BAKKER:
Rondom open data zijn er heel veel wetten die, met name het delen van data, stimuleren en het ook afdwingen, maar als je het dan ook hebt over open data heb je ook te maken met regels die daar omheen hangen en eigenlijk meer generiek van aard zijn, zoals een AVG. Je wil er ook niet voor zorgen dat je die gegevens kan herleiden tot een persoon bijvoorbeeld, maar als je het hebt over wetten en regels open data, zijn er vier lagen rondom data delen. Eén is wat moet je eigenlijk, wat is wettelijk verplicht, en dan kijk je naar bijvoorbeeld de Omgevingswet, daar wordt ook data ingedeeld, maar ook Wet open overheid en de Wet hergebruik overheidsinformatie. Dan heb je de laag wat er bestuurlijk wordt verwacht rondom het data delen en denk dan bijvoorbeeld aan data deals in de zorg.
Dat zijn afspraken met partijen die gegevens aanleveren als gesloten data en ook open data en die kunnen dan antwoord geven op de specifieke maatschappelijke vraag. De derde laag is meer wat kunnen we met elkaar doen. Dus dan hebben het over de freewheelers, mensen die zelf een initiatief hebben. Ooit is er een start geweest met de stemlokalen, om daar met elkaar een open data standaard voor te ontwikkelen. Nu wordt dat gebruikt, dan wordt het een community, dat wordt steeds volwassener en dan heb je uiteraard ook nog het allerlaagste en dat is echt frutten in gegevens en data, kijken wat je ermee kan doen. Maar ook binnen de wettelijke beperkingen, dus een naam bijvoorbeeld, want dan ga je echt onderzoeken.

DESIREE GROENEVELD:
Maar er is geen specifieke regelgeving voor open data? Je noemt de AVG, de WHO, de WOO, maar er is niet echt iets specifieks, dit is open data en daar moet je je aan houden?

SANDER BAKKER:
Er zijn meerdere wetten die daarop ingrijpen. Je kunt niet zeggen "er is een open data wet" er is wel een Wet hergebruik overheidsinformatie en daar is de open data richtlijn in verschreven. Vanuit Europa worden er veel regels op ons afgevuurd. Eén daarvan is de open datarichtlijn en die wordt in Nederland via de wet implementatie open datarichtlijn in de bestaande wet hergebruik overheidsinformatie geschreven. Dat wordt op die manier daarin gestopt en dat kun je eigenlijk splitsen in twee delen, enerzijds de algemene regels over dynamische data, die je via een API beschikbaar moet stellen en ook is er de uitvoeringsverordening rondom de Europese datalist, daar staan we in een zestal thema's op en die moeten bij de wet verplicht actief openbaar gemaakt worden.

DESIREE GROENEVELD:
We hebben het al een aantal keer behandeld, de API maar kun je nog even kort zeggen wat dat is?

SANDER BAKKER:
Ja, de afkorting ga ik niet herhalen, maar het is eigenlijk een stekkerblok. Je hebt een stekker aan stopcontact en je kan op die manier gegevens met elkaar verbinden, zodat je ze machinaal weer kan verwerken in je eigen computer.

DESIREE GROENEVELD:
Hoe zit het met die uitvoeringsverordening? Ik had begrepen dat jij daar een vraag over had?

AMANDA HANEMAAIJER:
Ik heb een mooie handleiding gedeeld gekregen en ik denk dat het handig is voor gemeenten en andere organisaties om die tot je te nemen en daarmee aan de slag te gaan.
Hoe zie jij dat voor je in de praktijk?

SANDER BAKKER:
Sowieso fijn om te horen dat de handleiding goed ontvangen is, maar allereerst is het van belang om, voor de focus op die uitvoeringsverordening, daar zijn impact analyses naar uitgevoerd. We hebben met elkaar geconstateerd, allereerst wie is verantwoordelijk voor die thema's, wie is dataprovider op die thema's die daarin staan? Bij de eerste impact analyse hebben we geconstateerd dat VNG, met de gemeente en met betrokken partijen kadaster binnenlandse zaken, dat de gemeente zelf niet verantwoordelijk zijn voor de aanlevering van die data van die thema's. Dus ze zijn niet als dataprovider aangemerkt, behalve voor thema aardobservatie en milieu. Daar wordt nog gekeken of de gemeente daar nog wel een verantwoordelijkheid in hebben. Die informatie is ook meegenomen richting die handleiding en in die handleiding wordt dus breed uitleg gegeven over die Europese wet, hoe die te zien en te interpreteren en uit te voeren en ook de andere aspecten die in de wet hergebruik zijn aangepast ten opzichte van de bestaande wet. Die handleiding is nu in concept beschikbaar en we zijn nog bezig met een review erop. Hij is wel openbaar en dus ook de uitnodiging indirect om daarop te reageren en over een week of drie zal het in productie ook beschikbaar komen.
De te zetten stap is heel erg afhankelijk van de gemeente zelf. Het is heel lastig om te zeggen wat je moet doen. Alles begint met beweging, dus de eerste stap is gewoon bewegen en starten met kijken waar zit mijn open data, hoe krijgt mijn bestuur ook aan open data, en kan ik mensen mee krijgen. Het is eerst starten en kijken waar de ballen heen rollen. Dan vervolgens richting aan geven, maar volgens mij weet jij heel goed hoe je daar weer vorm aan geeft.

AMANDA HANEMAAIJER:
We hadden het geluk om te starten met een nieuwe visie op de informatievoorziening en een belangrijk onderdeel daarin is open data of data überhaupt en daarin hebben we ook de wet open overheid meegenomen. Hoeksche Waard transparant voor ons. Dat samen maakt dat we een ambitie hebben om zoveel mogelijk te publiceren en dat stap voor stap al te gaan doen. Wel binnen de wettelijke kaders, maar misschien ook een stap verder daarin.

DESIREE GROENEVELD:
Dit heeft er toch voor gezorgd dat jullie de transparantieprijs hebben gewonnen? Van harte gefeliciteerd. Ik heb hier wat puntjes van de jury die ik ga oplezen. In het juryrapport staat dat de gemeente Hoeksche Waard als een van de eerste overheid een overzicht heeft van convenanten, klachtoordelen en Woo-verzoeken publiceert, terwijl de wettelijke plicht daarvoor nog niet is ingegaan. De stukken zijn goed machine-leesbaar en toegankelijk en de derde is de kleinschaligheid en de praktische manier waarop deze informatie wordt gepubliceerd. Super. Gefeliciteerd.
Je noemde al de visie, hoe is dat zo gekomen?

AMANDA HANEMAAIJER:
We hebben vorig jaar gemeend dat we met elkaar aan de slag moesten om, voorbereid op de wet open overheid, stappen te gaan zetten. De Hoeksche Waard kenmerkt zich wel door een pragmatische praktische aanpak, dus we zijn gewoon gestart. We zijn onderdeel van het open webconcept, samen met andere gemeenten. Er is een publicatie platform ontwikkeld, waarin we die drie categorieën ook konden gaan publiceren. Het mooie van deze categorieën is dat dit bij een beperkte groep collega's ligt, dus wij konden daar mee ook gaan experimenteren en aan de slag met een implementatie plan. Dus parallel aan het experimenteren en het ervaren is een implementatie plan opgesteld, om zodoende ook de andere categorieën uit te gaan rollen en daarnaast ook te kijken wat we willen als organisatie. Uiteindelijk is het bedoeld om onze inwoners beter van informatie te voorzien en ook vanuit dienstverlenings- optiek vinden we het belangrijk om te kijken waar die inwoner daadwerkelijk iets aan heeft. Dan kom je ook weer bij open data natuurlijk. De categorieën zijn verplicht, maar welke informatie is echt interessant en hoe kunnen we die ontsluiten. Wat ga ik als inwoner van de gemeente Hoeksche Waard hiervan merken? We hebben al veel open data tot onze beschikking en daar maken we gebruik van om beleid te ontwikkelen. En we hebben, zoals wij dat noemen, een dorpsfoto, waarin we voorzieningen van de verschillende dorpen ook met elkaar vergelijken. Bijvoorbeeld op afstand, maar ook de verschillende beleidsterreinen. Uiteindelijk is het de bedoeling dat die beschikbaar wordt gesteld aan de inwoners, zodat je kunt vergelijken en kan zien welke voorzieningen zijn waar en wat is de afstand tot die voorzieningen.

DESIREE GROENEVELD:
Dus het is nu nog niet beschikbaar?

AMANDA HANEMAAIJER:
Nee, het is meer voor de toekomst. We hopen dit jaar. Wat we wel al online hebben staan is Hoeksche Waard in cijfers. Dat is samen met de regiogemeente opgesteld en is allemaal open data die gecombineerd is.

DESIREE GROENEVELD:
Wat zijn die cijfers dan?

AMANDA HANEMAAIJER:
Dat gaat op basis van CBS-cijfers. Onder andere alle informatie over de gemeente zoals aantal inwoners.

SANDER BAKKER:
Wat ik ook heel mooi vind is dat de data onder de wet open overheid ook waar mogelijk leesbaar wordt gedeeld. Dat is mooi, omdat de wet hergebruik ziet ook toe op de geest van de uitvoering. Dus data delen is heel mooi op documentniveau, als eerste stapje, maar je hebt ook als gemeente een inspanningsverplichting, probeer het dan ook leesbaar beschikbaar te stellen want dan kun je ook echt van die toegevoegde meerwaarde gaan creëren.
Nog een vraag, ik hoor je ook over het open dataportaal. Mag ik daar een Who-verzoek over indienen bij jou?

AMANDA HANEMAAIJER:
Ik hoop uiteindelijk wel, maar daar zijn we nog niet. Die stappen moeten we nog zetten en we zijn echt in de voorbereiding om te zorgen dat er überhaupt een portaal komt. Ook wederom vanuit dienstverleningsoogpunt te kijken, hoe we dat gaan aanbieden aan onze klant, zodat dan ook een WHO overzoek gemakkelijk ingediend kan worden. Voor de niet open data zal dat een persoonlijke omgeving zijn en die combinatie met open data willen we zo gebruiksvriendelijk mogelijk doen, zodat je vanuit één hoek wel de informatie tot je kan nemen. Dus zowel gesloten als open.

DESIREE GROENEVELD:
Heb je al een planning voor ogen wanneer het allemaal online komt, komt het ook tegelijkertijd online?

AMANDA HANEMAAIJER:
De focus ligt nu op de Hoeksche Waard omgeving en daarnaast zijn we met het open data
portaal bezig beschikbaar te stellen. En als het lukt, willen we dat combineren, maar dat ligt niet vast. En mijn HW-omgeving streven we einde van het jaar. Dat is ook best een zoektocht met leveranciers. Als je kijkt naar, hoe ga je data delen en hoe richten we dat dan ook daadwerkelijk in aan de achterkant?

DESIREE GROENEVELD:
Dus jullie hebben nog best wat stappen te zetten?

AMANDA HANEMAAIJER:
Zeker.

DESIREE GROENEVELD:
Het gaat snel. Voordat we het weten is het zover. In ieder geval zijn jullie hartstikke goed bezig. Het is allemaal natuurlijk fantastisch. Jullie hebben een prijs gewonnen. Maar er zijn vast dingen die wat minder zijn. Misschien in het implementatiepad waar jullie tegenaan zijn gelopen, waarvan je denkt, hmm...

AMANDA HANEMAAIJER:
Wat ik merk, het is een beetje een dooddoener, maar tegelijkertijd heel erg noodzakelijk. Je informatiehuishouding moet op orde zijn. Dat geldt zowel voor de WHO als ook voor de Woo. En dat is niet persé het leukste om mee aan de slag te gaan. En ook de organisatie mee te krijgen. Want iedereen heeft in de jaren gewoon een manier van werken ontwikkeld. En dat zou hier en daar ook aangepast moeten worden. Dus in die zin is dat ook een verandering in de manier van werken en in de cultuur wellicht De techniek is er, maar om ook daadwerkelijk te zorgen dat alles goed gepubliceerd wordt of gedeeld wordt....

DESIREE GROENEVELD:
Dat het gebruiksvriendelijk is misschien?

AMANDA HANEMAAIJER:
Ja, dat ook, dat is wel een struggle af en toe.

DESIREE GROENEVELD:
Jullie zijn goed op weg. Dus wat dat betreft blijft het gewoon een hartstikke fantastisch verhaal waar jullie mee bezig zijn.

AMANDA HANEMAAIJER:
Het is leuk om de eerste stappen te zetten. En vooral te kijken waar krijgen we nu energie van als organisatie en vanuit die energie door te pakken.

DESIREE GROENEVELD:
Dat is een mooie uitspraak. Op de energie door te pakken. Struggle. Heb jij tips?

SANDER BAKKER:
Heb ik tips? Kijkend naar het hergebruik, we hopen uiteraard dat die handleiding handvatten biedt. Ik vind het erg lastig om één advies te geven. Hoe kun je zoiets aanpakken? Het is gewoon iedereen in eerste instantie niet meenemen, want dat gaat niet. Maar kijken ook zowel vanuit de uitvoering als vanuit het bestuurlijk gedeelte. Waar wordt energie uitgehaald? Je hebt energie nodig, dan wil je ook doorpakken. Kijk waar die energie zit. Probeer die op te pakken, maar kijk ook vooral waar geen energie zit. En probeer met de mensen te kijken waar geen energie zit, maar wel zou moeten zitten, hoe je dat dan voor elkaar krijgt. Dat is een beetje abstract en helemaal niet concreet. Maar ik denk dat dat wel is hoe je daarmee verder zou kunnen.

DESIREE GROENEVELD:
En als gemeente, heb jij ook tips aan andere gemeenten?

ANNE HANEMAAIJER:
Dat is eigenlijk wel in lijn met wat Sander net zei. We hebben ook vooral gekozen om te kijken naar waar je stappen kunt zetten? Want het is leuk dat je resultaat hebt en daarop doorpakken. Dus kijk waar het laaghangend fruit zit. En welke stappen je daarin kan maken. En maak het ook niet te moeilijk. Er is heel veel en er moet heel veel. Maar zet gewoon maar een eerste stap en kijk wat er dan bij kan.

SANDER BAKKER:
En andersom, want dit is nu ook vanuit Hoeksche Waard uiteraard. Maar je doet ook mee met OpenWeb. Je doet ook heel veel collectief. Je doet ook heel veel samen met die clubgemeenten...

DESIREE GROENEVELD:
Misschien kun je even zeggen wat OpenWeb is.

AMANDA HANEMAAIJER:
Wij zijn als gemeente aangesloten bij de community OpenWeb concept. En ik geloof dat er rond 32, 35 gemeenten inmiddels samenwerken om de dienstverlening inclusief en transparant te maken. Dat doen we vooral vanuit de web georiënteerde kant. Maar daar zit natuurlijk het delen van de open data straks in. Met die gemeenten en met die denkkracht, die samenwerking, kun je veel stappen maken. En het is ook leuk dat hetgeen wat gemeente A ontwikkelt ook weer direct gebruikt kan worden door gemeente B tot en met Z. Dus we ontwikkelen open source samen met gemeenten en de markt om die dienstverlening daadwerkelijk te kunnen verbeteren.

SANDER BAKKER:
Eigenlijk zeg je dan ook, maak gebruik van collectieve initiatieven. Doe het handig, probeer niet zelf alles uit te vinden, maar probeer hergebruik te maken van ook niet alleen de open data, maar ook van de initiatieven die er zijn.

AMANDA HANEMAAIJER:
Jazeker.

SANDER BAKKER:
Operatie-informatie, is dat ook een initiatief waar jullie gebruik van maken?

DESIREE GROENEVELD:
Dat is een goede.

AMANDA HANEMAAIJER:
Nee, dat denk ik niet. De ORI. Nee, ik heb me daar niet in verdiept. Maar kun jij mij daar meer over vertellen?

SANDER BAKKER:
Operatie-informatie is een initiatief, dat in 2017 is gestart onder het actieplan Open Overheid. Destijds om, ter bevordering van lokale democratie en transparantie, ervoor te zorgen dat de overheid transparanter wordt. Vier, vijf leveranciers zijn toen gestart om die raadsstukken actief openbaar te maken. Nou, dat liep best leuk. De mensen waren er enthousiast over. Er zijn meer gemeenten gaan meedoen. Het platform is geprofessionaliseerd. En op dit moment doen daar nu 290 gemeenten aan mee. 7 provincies inmiddels ook 2 waterschappen, omdat het informatiemodel wat daaronder zit redelijk vergelijkbaar is. En wat mooi is, bijna tegelijkertijd kwam de wet Open Overheid En als we dan kijken naar de informatiecategorieën die actief openbaar gemaakt moeten worden onder de wet Open Overheid zijn er informatiecategorie 2a en 2c. Dat zijn de ingekomen stukken en de agenda's en verslagen. Die vallen eigenlijk binnen ORI. Dus door de stukken actief openbaar te maken via operatie-informatie voldoe je sowieso nu al aan de actieve openbaarmakingsplicht. We zijn nu ook druk in gesprek met Koop, met de leveranciers en met gemeenten om een koppeling te realiseren tussen wat er nu staat bij de leveranciers, de Woonindex en de zoekfunctie. Dus we proberen op die manier ook alle betrokken decentrale bestuursorganen eigenlijk te ontzorgen bij de aansluiting van de informatiecategorieën. Doe je mee?

AMANDA HANEMAAIJER:
Nou, ja….

DESIREE GROENEVELD:
Heb je nog een aanvulling? Nog een nabrander naar aanleiding hiervan?

AMANDA HANEMAAIJER:
Ik vraag me af welke stappen hebben wij nog te zetten als gemeente Hoeksche Waard?

SANDER BAKKER:
Heel eerlijk, moet ik bekennen, ik heb niet van tevoren gekeken of de gemeente Hoeksche Waard meedoet. Misschien is het al wel zo.

AMANDA HANEMAAIJER:
We hebben onze stukken online staan. Maar ik weet niet op basis van welke technologie.

SANDER BAKKER:
Dat gaan we straks eventjes na de uitzending even uitzoeken.

DESIREE GROENEVELD:
Neem even contact op of bespreek het nog even met elkaar.

SANDER BAKKER:
Maar terugkomend op je vraag, wat moeten we daarvoor doen? Toestemming geven eigenlijk. Het is op dit moment zo geautomatiseerd dat wanneer de gemeente toestemming geeft aan de VNG middels een inschrijfformulier zorgen wij ervoor dat er contact wordt opgenomen met leverancier en met de huidige ontwikkelaar, dat die gegevens met elkaar gekoppeld worden en op die manier openbaar gemaakt worden.
Dus het is voor de gemeente toestemming verlenen. Het is al open data. Het is al beschikbaar, vaak ook op de site, alleen nog niet zo op die manier gestructureerd, dat het echt voor hergebruik makkelijk in te zetten is.

AMANDA HANEMAAIJER:
Wij hebben contact.

DESIREE GROENEVELD:
Dank jullie wel voor alle openheid en alle informatie.

SANDER BAKKER:
Graag gedaan.

AMANDA HANEMAAIJER:
Graag gedaan.

DESIREE GROENEVELD:
Zoals altijd sluit ik de podcast af met Woo in het nieuws.
Als eerste attendeer ik u graag op de internetconsultatie regeling actieve openbaarmaking Woo. Die is gestart namelijk. De regeling bevat regels over hoe de 17 informatiecategorieën actief openbaar moeten worden gemaakt. Burgers, overheidsorganisaties, journalisten, onderzoekers en andere professionals die werken met informatie van de overheid kunnen via internetconsultatie.nl tot en met 26 juli aanstaande reageren op twee regelingen. Daarnaast zal de minister van Binnenlandse Zaken een besluit nemen en zullen de regelingen in werking treden.

Als tweede punt noem ik de verplichting om de eerste vijf informatiecategorieën per 1 november.... Dit staat in de Kamerbrief die staatssecretarissen Koninkrijk Relaties en Digitalisering Alexandra van Huffelen donderdag 6 juni 2024 naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Vervolgens maak ik jullie graag attent op de column van mijn collega Peter de Baat, bestuurlijk ambassadeur Wet Open Overheid bij de VNG en iBestuur met de titel Worstelen met Wo verzoeken, de wetgever aan zet. Peter de Baat schrijft onder andere over het volharden en volhouden van de meeste gemeenten in hun doelstellingen op het gebied van transparantie en de worsteling die de uitvoering van de Wet Open Overheid tegelijkertijd met zich meebrengt. 
Tot slot, save the date. De tiende week van Grip op informatie wordt weer georganiseerd. De organisatie is in volle gang en de data zijn 7 november tot en met 14 november aanstaande. Zet het alvast in de agenda.

Alle links voor meer informatie zullen opgenomen worden in het transcript van deze podcast. Rest mij nog om jullie allemaal te bedanken voor het luisteren en tot de volgende podcast van Grip op Informatie.

Links:

Aanvullend:

Overig:

Weergaven: 12

Opmerking

Je moet lid zijn van BREED - over de grenzen van informatie om reacties te kunnen toevoegen!

Wordt lid van BREED - over de grenzen van informatie

© 2024   Gemaakt door Marco Klerks.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden