Terugblik leveranciersdag: Common Ground en de markt

Bron: Pleio Common Ground

Tijdens de Leveranciersbijeenkomst van 29 maart presenteerde unitmanager Architectuur en Standaarden Theo Peters van VNG Realisatie de stand van zaken van Common Ground. Daarbij besteedde hij speciale aandacht aan de rol van marktpartijen.
Basisgedachte Common Ground
Allereerst vroeg hij aandacht voor de basisgedachte van de Common Ground. In de kern gaat het om een andere manier van omgaan met data in de gemeentelijke informatievoorziening. Ten eerste door gegevens te los te koppelen van applicaties en processen. Ten tweede door gegevens meervoudig te gebruiken bij de bron. Deze ‘datatransformatie’ heeft vier belangrijke gevolgen voor gemeenten:
  1. We standaardiseren informatiemodellen per domein;
  2. We raadplegen gegevensbronnen met gestandaardiseerde services, de zogenoemde ‘Open API’s’;
  3. We werken met één gestandaardiseerd integratiemechanisme;
  4. Data blijft in de bron.
Algemene Ledenvergadering
Deze principes staan op 5 juni a.s. ook op de agenda van de Algemene Ledenvergadering, het hoogste besluitvormende orgaan van de VNG, als onderdeel van het GGU jaarplan 2020. Met een VNG-besluit als basis kunnen gemeenten, leveranciers en VNG Realisatie samen afspraken maken over de broodnodige onderliggende technische standaarden.
Architectuur
Ook op architectuurgebied worden in 2019 forse stappen gezet. De principes van het ‘Gegevenslandschap’ zijn verder uitgewerkt en gepubliceerd op GEMMA Online. Ook de werkwijze om de informatiekundige visie Common Ground te realiseren is in een architectuurdocument uitgewerkt. In april 2019 begint de openbare consultatie op de documenten, in mei volgt ook een zogenaamd ‘Architectuurlab’ waar we diverse partijen bij elkaar willen brengen om de inhoud te verbeteren.
Component gebaseerd
Een belangrijk uitgangspunt voor Common Ground is dat de informatievoorziening component gebaseerd is, dus uit modulaire onderdelen bestaat. Theo Peters: “Daarbij houden we componenten zo klein mogelijk en zorgen we dat ze hergebruikt en eenvoudig vervangen kunnen worden.” Common Ground sluit daarnaast aan bij de landelijke API-strategie, zoals geformuleerd op de website van Geonovum.
API-Lab
Het standaardisatieproces en de consultatie verlopen bij de ontwikkeling van API standaarden via vier mogelijkheden: de scrum, de openbare sprint demo’s, een API-lab en tot slot via ontwikkelplatform Github. Op de agenda van VNG Realisatie is te vinden welke events wanneer plaatsvinden.
Ronde Tafel
Leveranciers hebben tijdens de leveranciersbijeenkomst vijf thema’s geselecteerd om nader uit te diepen in strategische ronde tafel gesprekken. Deze ronde tafels worden op initiatief van de leveranciers georganiseerd en vinden in de komende maand plaats. De ronde tafels hebben als doel om de onderlinge samenwerking op specifieke onderwerpen te versterken. De resultaten hiervan worden met de leveranciers gedeeld op de aankomende bijeenkomst.
Houd ook de agenda in de gaten voor aankomende evenementen!

Weergaven: 225

Opmerking

Je moet lid zijn van BREED - over de grenzen van informatie om reacties te kunnen toevoegen!

Wordt lid van BREED - over de grenzen van informatie

Reactie van Yvonne Welings op 27 Mei 2019 op 13.17

Fijn dat je ons op de hoogte houdt Ad.

Reactie van Ad op 27 Mei 2019 op 12.58

Principes vh gegevenslandschap staan ondertussen op https://www.gemmaonline.nl/index.php/Gegevenslandschap ....

© 2020   Gemaakt door Marco Klerks.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden