Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dit

brengt voor gemeenten meer verplichtingen met zich mee bij het werken met persoonsgegevens.

Dat vraagt een gedegen voorbereiding, waarbij het kan helpen om prioriteiten te stellen voor de te

nemen maatregelen. Het doel van deze handreiking is om gemeenten hier een handvat voor te

bieden in de vorm van een stappenplan. Gemeenten kunnen dit stappenplan gebruiken als

hulpmiddel bij het maken van keuzes: wat moet eerst en wat kan later? Daarnaast biedt het een

globaal overzicht van de belangrijkste maatregelen die gemeenten moeten nemen ter voorbereiding

op de AVG. Het geeft ook aan waar in de voorbereiding de verschillende producten van KING van

pas kunnen komen.

Stappenplan AVG voor gemeenten ziet er als volgt uit:

1. Stel een Functionaris Gegevensbescherming (FG) aan

2. Stel een privacybeleid op en draag het uit

3. Stel een register van verwerkingen op (en hou het bij)

4. Pas de werkprocessen aan

5. Maak afspraken met derden

Link naar stappenplan.

Weergaven: 144

Opmerking

Je moet lid zijn van BREED - over de grenzen van informatie om reacties te kunnen toevoegen!

Wordt lid van BREED - over de grenzen van informatie

© 2018   Gemaakt door Marco Klerks.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden