Resultaten overheidsbrede inventarisatie vervroegd digitaal overbrengen

BRON: website Informatiehuishouding.nl

Resultaten overheidsbrede inventarisatie vervroegd digitaal overbrengen nu beschikbaar

Minister Slob kondigde aan om vervroegde overbrenging van digitale overheidsarchieven te onderzoeken. Dit deed hij naar aanleiding van de motie Segers. Hiertoe heeft het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Media een overheidsbrede inventarisatie laten uitvoeren naar de bestaande ervaringskennis op het gebied van overbrenging van digitale overheidsinformatie naar archiefbewaarplaatsen (e-depots) in de zin van de Archiefwet. De resultaten van deze inventarisatie zijn nu beschikbaar.

Zie Overheidsbrede inventarisatie ervaring vervroegd digitaal overbrengen.

Weergaven: 231

Opmerking

Je moet lid zijn van BREED - over de grenzen van informatie om reacties te kunnen toevoegen!

Wordt lid van BREED - over de grenzen van informatie

Reactie van Yvonne Welings op 6 Februari 2019 op 19.51
Staat nog een onjuistheid in voor decentrale overheden. Alleen bij het Rijk wordt het NA en RHC zorgdrager, bij gemeenten blijft het college van B en W zorgdrager.
Reactie van Yvonne Welings op 4 Februari 2019 op 20.26

Vooralsnog heeft Common Ground zich alleen uitgesproken over BIO (voorheen BIG) en de standaard verwerkersovereenkomst. Een van de taken van de Commin Ground richt zich op de data in de basisregistraties om het adagium eenmalige opslag meervoudig gebruik echt in de praktijk te brengen. Bewaren bij de bron komt vooral voorbij bij databeheer,zie ook bijdrage op Breed over de scriptie van Jan Koers over de opname van data in een eDepot.

Maar het kan niet anders dan het denken over dit vraagstuk verder gaat... 

Reactie van Jolanda de Jong op 4 Februari 2019 op 18.08

Meer in het algemeen vraag ik me af: moet de digitale DIV met Common Ground niet héél anders gaan kijken en denken dan nu?

Zie ook mijn vraag bij de Forumdiscussies: http://www.breednetwerk.nl/forum/topics/hoe-ziet-div-er-bij-common-...

Reactie van Yvonne Welings op 4 Februari 2019 op 16.07

Dit wordt nog een spannende:

Archiveren bij de bron

De huidige overbrengingspraktijk is geënt op het fysiek verplaatsen van digitale

informatie, vanuit een bronsysteem naar een e-depot. Openbaarmaking van

overheidsinformatie – een belangrijk doel van overbrenging – kan echter ook

worden gerealiseerd door die informatie formeel onder het openbaarheidsregime

van de Archiefwet te brengen, dat wil zeggen zonder fysieke verplaatsing van

digitale informatie. In de Kamerbrief is al onderzoek aangekondigd naar het

kunnen functioneren van bestaande digitale depots als archiefbewaarplaats in

wettelijke zin.

© 2019   Gemaakt door Marco Klerks.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden