Rapport over informatiekundige impact nieuwe Wet inburgering

Bron website VNG

'Wat is de impact van de nieuwe Wet inburgering op de werkprocessen en ondersteunende informatiesystemen bij de gemeenten?' Dat is de hoofdvraag van de uitvoeringstoets die de VNG afgelopen zomer uitvoerde. De resultaten kunt u nu nalezen in het rapport.

In de nieuwe Wet inburgering hebben gemeenten een regierol op de (uitvoering van de) inburgeringstrajecten. Dat betekent dat gemeenten inburgeringsplichtigen intensiever gaan begeleiden. De vermoedelijke inwerkingtreding van de wet is 1 januari 2022.

Uitvoeringstoets

De informatiekundige uitvoeringstoets brengt in beeld welke gegevens gemeenten straks over individuele inburgeraars nodig hebben om de nieuwe taken goed te kunnen uitvoeren. Daarbij staat welke informatie met partners (denk aan onder andere COA , DUO en aanbieders) moet worden gedeeld. Verder beschrijft de toets welke voorzieningen nodig zijn om gegevens efficiënt te kunnen opvragen, opslaan en uit te wisselen.

Hoofdzaken rapport

In het rapport wordt met name stilgestaan bij:

  • Cliëntvolgsysteem: het aantal gegevens dat gemeenten straks aanvullend over individuele inburgeraars moeten gaan verwerken, loopt in de tientallen. Naarmate een gemeente meer inburgeringsplichtigen moet begeleiden, neemt het belang van een uitbreiding van het bestaande cliëntvolgsysteem toe. Voor de meeste gemeenten betekent dat het cliëntvolgsysteem moet worden uitgebreid.
  • Uitwisseling van gegevens met ketenpartners: COA en DUO zijn ketenpartners voor gemeenten bij de uitvoering van de wet. Vooralsnog is ervoor gekozen de gegevensuitwisseling met deze partijen via de portalen te laten lopen die beide organisaties nu al in gebruik hebben. Voor sommige gemeenten – met name de grotere - vergt dit veel handwerk en alertheid om gegevens actueel te houden. Een aantal gemeenten heeft de ambitie om op termijn over te gaan op geautomatiseerd berichtenverkeer volgens de principes van Common Ground.
  • Uitwisseling van gegevens met aanbieders van begeleiding en training: gemeenten moeten inburgeringsplichtigen straks een passend aanbod doen voor verschillende onderdelen van het inburgeringstraject, zoals onder andere maatschappelijke begeleiding en taalonderwijs. Om de voortgang van de inburgeraar goed te kunnen volgen moeten gemeenten een voorziening inrichten waarmee zij de benodigde gegevens kunnen ontvangen van de aanbieders.

Ondersteuning gemeenten

De VNG gaat gemeenten de komende tijd ondersteunen bij het invoeren van de nieuwe wet Inburgering. Een gemeentelijk Informatievoorzieningsplan en handreikingen privacy en leveranciers zijn in voorbereiding. De precieze leverdata worden snel gecommuniceerd. Daarnaast is komend jaar extra ondersteuning op het gebied van Informatievoorziening voor de implementatie bij gemeenten beschikbaar.

Meer duidelijkheid over kosten voor gemeenten kan pas gegeven worden als bekend is wat de vereiste aanpassingen van de bestaande cliëntvolgsystemen, de landelijke ontwikkelingen en landelijk aanbod van een informatiemodel zijn. De VNG is hierover in overleg met het ministerie van SZW.

Het rapport met aanbevelingen is eind november 2020 aangeboden aan het ministerie van SZW.

Meer informatie

Weergaven: 233

Opmerking

Je moet lid zijn van BREED - over de grenzen van informatie om reacties te kunnen toevoegen!

Wordt lid van BREED - over de grenzen van informatie

Reactie van Erik van Hengel op 6 Januari 2021 op 9.07

Wat ik weet van de missie van de VNG Realisatie is dat in gezamenlijkheid wordt gekomen tot. Zie pagina 18 en 19 van deze: https://www.vngrealisatie.nl/sites/default/files/2019-06/07-2019050...

Als ik dit even persoonlijk trek merk ik dat door de grote hoeveelheid dagdagelijkse uitvoering ik niet veel kan deelnemen aan overlegvormen etc. Ben bang dat dit voor heel veel vakgenoten geldt. Dus zie ik daar altijd een gat... Zal dit ooit gedicht kunnen worden?

Reactie van Yvonne Welings op 6 Januari 2021 op 8.48

De vraag is ook of VNG Realisatie deskundigen op dit gebied in huis heeft. Intern bij gemeenten zie ik deze tendens ook vooral bij de invoering van de Omgevingswet en het datagedreven werken.

Reactie van Erik van Hengel op 6 Januari 2021 op 8.44

Die IT-benadering zonder archivering valt mij ook erg op. Ik dacht bij het lezen van dit rapport gelijk aan hoe bijvoorbeeld de data voor een overdracht kan worden geselecteerd. Mij lijkt dat dit alleen kan als vanaf het begin af aan bij elke invoering van welke data of opslag dan ook 1 vast kenmerk (noem dit even vlaggetjes-symboliek) per cliënt wordt meegegeven. Plus dat systeemtechnisch wordt ingeregeld dat bij bepaling van een resultaat het systeem weet welke actie bij dat vlaggetje hoort. 

Dat mis ik heel erg.  

Reactie van Yvonne Welings op 6 Januari 2021 op 8.33

Het is geen bewuste keuze van mij uiteraard. Het valt me steeds meer op dat alleen een IT benadering wordt gekozen. Je zou verwachten dat een van de conclusies uit de toeslagenaffaire, de gebrekkige aandacht voor archivering, wel gaat doorwerken, nee de IT trein rijdt door. 

Reactie van Erik van Hengel op 6 Januari 2021 op 8.25

Mij valt op dat dit rapport gaat over de warme periode van de dataopslag. Aanpassingen van het Cliënt-volgsysteem en (warme) overdracht naar derden worden genoemd. Archivering staat er zoals ik het lees niet in. Is dat een bewuste keuze? 

© 2022   Gemaakt door Marco Klerks.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden