Rapport Erfgoedinspectie digitale duurzaamheid departementen

Op woensdag 9 mei heeft minister (en oud-directeur HCO) Slob de Tweede Kamer het rapport van de Erfgoedinspectie aangeboden met de titel Wel digitaal maar nog niet duurzaam. Het rapport zelf dateert van 1 april 2018 en behandelt de digitale duurzaamheid bij departementen. Kern van het betoog is dat alle departementen digitaal werken en dat aan de aanwas van papieren archief 9bijna) een einde is gekomen, maar dat het op orde houden en vindbaar houden van die informatie en dat er nog geen sprake is van standaardisatie en digitaal duurzaam informatiebeheer.

De aanbevelingen zijn:

Aan de minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media en

de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties:

Ontwikkel een samenhangende visie op het belang en de rol van duurzaam toegankelijke overheidsinformatie gegeven de ontwikkelingen in de digitale overheid. Zorg voor continuïteit en implementatie, inclusief financiering, van meerjarige programma’s en voor zoveel mogelijk standaardisatie in het duurzaam digitaal informatiebeheer.

Aan de Chief Information Officiers ministeries (CIO’s) van de kerndepartementen: Implementeer maatregelen voor duurzame digitale toegankelijkheid in alle systemen waarin zich digitaal archief bevindt.

Werk samen aan de verdere ontwikkeling van duurzame digitale toegankelijkheid en streef naar zo veel mogelijk standaardisatie.Maak gebruik van diensten en producten die centraal worden aangeboden.

Weergaven: 135

Opmerking

Je moet lid zijn van BREED - over de grenzen van informatie om reacties te kunnen toevoegen!

Wordt lid van BREED - over de grenzen van informatie

© 2019   Gemaakt door Marco Klerks.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden