In opdracht van Archief 2020 heeft ICTU een onderzoek uitgevoerd onder decentrale archiefvormers. Deze nulmeting moest in kaart brengen hoe ver provincies, gemeenten en waterschappen waren gevorderd met digitaal archiveren bij de start van programma Archief 2020, begin 2013.

De onderzoeksresultaten vormen voor het programma en de convenantspartners VNG, IPO en UvW geen echte verrassing: “Het is een terugblik op 2013 en er is nog een wereld te winnen”, aldus Robbert Jan Hageman, projectcoördinator Archief 2020. De uitkomsten laten zien waar de kansen en uitdagingen liggen voor de komende jaren.
ICTU maakte voor het onderzoek gebruik van inspectierapporten en sprak met deskundigen in het veld. Een zuiver kwantitatieve meting bleek niet mogelijk, wel een kwantitatief onderbouwde ‘sfeerimpressie’. De onderzoeksresultaten zijn beschreven in een eindrapport: Nulmeting digitale archiefvorming en -beheer bij decentrale archief...
Volgens het eindrapport werkt in 2013 vrijwel geen enkele overheidsorganisatie volledig digitaal. Daarnaast blijkt digitale archivering nog nauwelijks van de grond te zijn gekomen en zijn procedures en afspraken daarover vaak onduidelijk of niet vastgelegd. De nadruk ligt sterk op de technologie en niet op de inrichting van processen voor duurzame toegankelijkheid.
Van structurele samenwerking tussen archiefvormers enerzijds en archivarissen en archiefinspecteurs anderzijds is in 2013 vaak geen sprake. Strategisch overleg op decentraal niveau vindt in beperkte mate plaats en de invulling hiervan is zeer divers. CIO’s (chief information officers) zijn nog bij slechts weinig decentrale overheden benoemd of zijn een ‘functie in ontwikkeling’.
Actieve openbaarheid van informatie die daarvoor in aanmerking komt is bij geen van de decentrale overheden de praktijk. Vervroegde overbrenging om informatie eerder publiek toegankelijk te maken komt ook niet vaak voor. Cijfermateriaal over kosten van en investeringen in digitale archivering is lastig te vinden.

Landelijke monitor

Naast deze grotendeels verwachte resultaten heeft de nulmeting ook een belangrijk gemis aan het licht gebracht: er ontbreekt een instrument dat op landelijk niveau de vorderingen van digitaal archiefbeheer en digitale archivering objectief en eenduidig kan meten. Hageman: “Een landelijke monitor is essentieel om goed te kunnen sturen op realisering van duurzame toegankelijkheid bij archiefvormers en archiefinstellingen!” Daarom wil Archief 2020 in de komende 2 jaar samen met toezichthouders (zoals de Erfgoedinspectie) en andere partijen; een landelijke monitor ontwikkelen die  periodiek zal worden herhaald.

Mid-term review

De nulmeting bij decentrale archiefvormers vormt samen met de eerdere nulmeting bij archiefinstellingen (dit rapport verscheen begin 2014) de basis voor de mid-term review van Archief 2020. Hageman: “Op die manier  houden we bij wat het effect is van het programma en kan dat tussentijds worden bijgestuurd.” De review wordt in het eerste kwartaal van 2015 gehouden onder archiefvormers en -instellingen.
Lees ook de eerder verschenen nieuwsberichten

20141031%20nulmeting%20decentrale%20archiefvormers%20eindrapport%20...

Weergaven: 324

Opmerking

Je moet lid zijn van BREED - over de grenzen van informatie om reacties te kunnen toevoegen!

Wordt lid van BREED - over de grenzen van informatie

© 2023   Gemaakt door Marco Klerks.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden