Nieuws: Ledenbrief VNG over de nieuwe omgevingswet

Op vrijdag 2 november ontvingen alle gemeenten een ledenbrief van de VNG over de nieuwe omgevingswet, je vindt de ledenbrief hier.

De volgende onderdelen moeten per 1 januari 2020 operationeel zijn:

De basisversie van DSO-LV bestaat uit de volgende componenten en functies, inclusief de daarbij behorende en onderliggende documenten en specificaties, waaronder architectuurdocumenten, handleidingen, klantreizen en de stijlgids:

- Loket (de overall toegang tot gebruikerstoepassingen met de viewer en mogelijkheid tot het doen van aanvragen en inclusief de daarbij behorende beveiliging en autorisatie)

- Oriënteren (kunnen raadplegen van OW-Besluiten via de overbruggingsfunctie en ROD/OZON en het inzien van informatie over de fysieke leefomgeving en het checken aan de hand van toepasbare regels)

- Het kunnen doen van aanvragen en meldingen en het kennis nemen van informatieplichten (door het uitvoeren van toepasbare regels)

- Kunnen inzien van begrippen, informatiemodellen en gegevenssets (via de Stelselcatalogus Omgevingswet)

- Kunnen hergebruiken van (delen) van het DSO-LV als open stelsel (met de API store, het stelselknooppunt en het ontwikkel- en beheerportaal)

 

Naast de bovenstaande componenten zijn er als onderdeel van het DSO-LV een aantal specifieke standaarden en afspraken ontwikkeld. Deze zijn:

- OW-Besluiten via TPOD (standaard)

- Aanvragen en meldingen via STAM (standaard)

- Toepasbare regels via STTR (standaard)

- Aansluitvoorwaarden voor het aansluiten van informatie over de fysieke leefomgeving (afspraak)

 

DSO-LV maakt gebruik van landelijke standaarden, andere landelijke voorzieningen en gegevensbronnen; deze maken geen onderdeel uit van het beheer van DSO-LV.

De belangrijkste zijn:

- STOP (standaard  Standaard Officiële Publicaties)

- Informatiehuis Ruimte (hierin gaat Ruimtelijke plannen.nl per 1 januari 2021 op (content)

- LVBB (Landelijke Voorziening Bekendmaken en Beschikbaar stellen, digitaal invoerkanaal bevoegde gezagen voor regels en besluiten)

- Softwareservices informatie PDOK (Publieke Dienstverlening Op de Kaart)

 

Het tactisch beheer ligt bij het Kadaster.

De VNG vraagt haar leden zich uit te spreken over de uitwerking van het beheer van de landelijke voorziening van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO-LV). De VNG heeft hiervoor een voorstel gedaan dat wordt besproken tijdens de BALV op 30 november 2018. In het voorstel staat ook meer informatie over de huidige stand van zaken van het DSO.

 

Weergaven: 170

Opmerking

Je moet lid zijn van BREED - over de grenzen van informatie om reacties te kunnen toevoegen!

Wordt lid van BREED - over de grenzen van informatie

© 2019   Gemaakt door Marco Klerks.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden