De Eerste Kamer heeft ingestemd met het wetsvoorstel van minister De Jonge van Volksgezondheid waardoor standaard berichtenverkeer en financiële verantwoording tussen gemeenten en zorgaanbieders afgedwongen kan worden.

De nieuwe wet verplicht gemeenten informatiestandaarden van het programma I-Sociaal Domein te gebruiken voor zorg uit de Wmo of Jeugdwet. Hierin hebben gemeenten en zorgaanbieders contracten, berichtenverkeer en de financiële verantwoording zoals facturatie en declaratie, gestandaardiseerd. Een aanbieder van jeugdhulp of Wmo-zorg die voor meerdere gemeenten werkt heeft hierdoor nog maar één verantwoordingsmanier nodig.

Verplicht samenwerken

Het wetsvoorstel van De Jonge regelt ook dat de minister gemeenten kan verplichten om samen te werken bij de inkoop van jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning. Als de samenwerking tussen gemeenten niet voldoende werkt kan de minister ingrijpen. De nieuwe wet sluit aan op de acties in het programma Ontregel de Zorg.