Nieuw: Rapport Registers in de Kinderopvangketen

Nieuw is het rapport van de Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed over de archivering van twee registers in de Kinderopvangketen. Het onderzoek is onderdeel van een programma waarin de archivering in ketens en registraties centraal staat.


In een reactie beschrijft de Directeur Kinderopvang, namens de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, op welke wijze de aanbevelingen van de Inspectie zullen worden opgevolgd. Deze heeft vooral betrekking op de bewaartermijnen:

In uw rapport doet u twee aanbevelingen voor de bewaartermijnen voor het Personenregister kinderopvang (PRK) en het Landelijk register kinderopvang (LRK). Met deze brief reageer ik op de aanbevelingen.

Voor het PRK zou een bewaartermijn ontbreken. In het Besluit landelijk register kinderopvang, register buitenlandse kinderopvang en personenregister kinderopvang (art. 16b) wordt echter een bewaartermijn van 4 jaar (na beëindiging inschrijving) genoemd, indien zich een melding van een strafbaar feit begaan door de ingeschrevene heeft voorgedaan. Indien dit niet heeft plaatsgevonden, worden gegevens meteen na beeïndiging van inschrijving vernietigd vanuit privacy overwegingen. Voor 2021 staat een evaluatie van het PRK gepland en zullen, mede in het licht van de bevindingen in uw rapport, de genoemde bewaartermijnen worden geëvalueerd. De tweede aanbeveling betreft het afstemmen van bewaartermijnen voor het LRK en PRK met ketenpartners. Voor het LRK constateert uw Inspectie dat de gehanteerde bewaartermijn van 7 jaar 'te kort kan zijn wanneer sprake is van langlopende juridische procedures'. Ik zal met DUO bespreken of de huidige bewaartermijnen nog voldoen en daarbij de ketenpartners betrekken. Daarbij merk ik op dat sinds de inwerkingtreding van het LRK in 2010 zich geen juridische procedures hebben voorgedaan, waarbij de huidige bewaartermijnen als knellend zijn ervaren.

Te downloaden via deze link

Rapport Registers in de Kinderopvangketen'1/2

PDF document | 17 pagina's | 627 kB

Rapport | 23-03-2020

'Beleidsreactie Ministerie SZW rapport Registers Kinderopvang'2/2

PDF document | 2 pagina's | 95 kB

Rapport | 23-03-2020

Weergaven: 44

Opmerking

Je moet lid zijn van BREED - over de grenzen van informatie om reacties te kunnen toevoegen!

Wordt lid van BREED - over de grenzen van informatie

© 2020   Gemaakt door Marco Klerks.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden