Het is vandaag zondag 4 maart 2012, ik zit mijn mailbak op te eten. Ingmar Koch heeft in zijn dagelijkse overwegingen -:) de tweets van Eric Ketelaar, Ingmar Koch en mij over de provinciale bijdragen aan de RHC's weer onder de aandacht gebracht. Daar moet ik op reageren, maar waar? Archief 2.0, BREED of op de discussiepagina's? Ik ben de weg kwijt maar besluit voor mijn thuismerk blog BREED.

Hoe zit ik er in? De provincies gaan mee betalen aan de exploitatie van de RHC's in de provincie -gelukkig ook de provincie Zuid-Holland: lof en spruitjes! Hoeveel gaan ze mee betalen? dat is geloof ik de discussie, de waarom vraag zal al wel beantwoord zijn, wat het de provincies oplevert ligt in de toekomst, maar er is ook een verleden en daar moet voor worden betaald. Ereschuld noem ik het maar. Immers de provincies dragen hun archief al ruim 100 jaar voor niets en noppes over aan de rijksarchieven in de provincies (nu RHC's). Dat kost het Rijk geld en nu we de structuur rond de RHC's en verantwoordelijkheden wijzigen zet de wetgever dit foutje nog even recht. Wat is er besloten? Ik vermoed dat de Algemene Rijksarchivaris in overleg met ministerie van OCW en de directeuren van de RHC's de meterformule hebben bedacht. Hoeveel meter provinciaal archief beheer jij en dan vergelijken ten opzichte van elkaar en dan hebben we een verdeelsleutel en kan de koek gegeten worden. Voor Martin Berendse een K-positie: hij is adviseur van de minster, beheerder van het Nationaal Archief (=weg met die Zuid-Hollandse hap) en directeur van het RHC Zuid-Holland en dan ook nog collega van de andere RHC directeuren in het CONVENT (bestaat dat nog?). Dat kan alleen maar uitlopen op gedoe. Dat is één. Twee: je bedenkt met elkaar -dat vermoed ik, let op!- een verdeelmechanisme en dan weet je dat er broeders en zusters (!) zijn (kijk eens bij de opgave van Ingmar over de feitelijke pepernoten verdeling) die naar zich toe rekenen. Solidair? Nee, maar hallo het is 2012: ieder voor zich en G voor ons allen. Dus zit de ergernis van Ingmar en Eric vooral hier. Zij denken dat de archiefdiensten -ik maak 'm bewust breed- naast allerlei zakelijke verschillen toch met elkaar verbonden zijn op de 'zaak'? Ik vul in: verwerven, beheren en beschikbaarstellen van archieven. Dat hebben we in Nederland prachtig geregeld, het zou nog mooier kunnen zijn als we zouden samenwerken. En de verdeling van de ereschuld toont nu zo lullig aan dat we er zo niet in zitten. Hier geldt de eerste wet van Max Beekhuis: als G had gewild dat we als mensen zouden samenwerken dan had G iets anders bedacht. Neem ik hierdoor afstand van de morele verontwaardiging van Ingmar en Eric? Nee, ik voel 100% met hen mee, ik ben het helemaal eens met Eric die -uitdagend- stelt dat er in verschillende RHC's nog maar even geselecteerd (ruimen was geloof ik het gebruikte woord) moet worden in de provinciale bestanden. En zeg ik erbij:de verschillende directeuren terug moeten naar de geschiedenislessen van 'oude' archiefschool: De Staten van ..... zijn geen provinciale besturen, dus maar niet mee tellen, dames en heren.

Valt er ook iets goeds uit deze ereschuldcentenbrij te halen? Ja, wat mij betreft wel. De provincie Zuid-Holland draagt een gemiddeld bedrag bij (zie staatje van Ingmar). Dat komt omdat de provincie goed voor haar archieven heeft gezorgd en Martin Berendse niet heeft gesjoemeld. Als sommige andere provincies nu ook voor hun huidige informatie goed gaan zogen dan kan ik wel leven met de 'heren en dames verdeling'. Ik verkoop ze wel een training feedback geven aan elkaar, word ik er ook nog beter van en daar gaat het uiteindelijk toch om! Nietwaar Ingmar en Eric?

Weergaven: 517

Opmerking

Je moet lid zijn van BREED - over de grenzen van informatie om reacties te kunnen toevoegen!

Wordt lid van BREED - over de grenzen van informatie

Reactie van Bas de Groot op 10 April 2012 op 10.33

Dag Johan,

Ik denk dat de gemeenten die aangesloten zijn bij het Noord-Hollands Archief niet veel gaan merken: het budget dat eerst geheel door het Rijk werd opgehoest voor het beheer van Rijks- en provinciale archieven wordt nu gezamenlijk met de provincie opgehoest. de Hoeveelheid beheerde gemeentelijke meters archief veranderen niet, dus ook de bijdrage niet (neem ik aan). Het RHC Alkmaar staat buiten deze problematiek: het is namelijk geen RHC met een voormalig Rijksarchief als component, en als Heerhugowaard staat het je geheel vrij om te zoeken naar een goedkopere oplossing, mits deze binnen de wettelijke kaders mbt archiefbeheer past, en de burgers van H'h'waard tevreden zijn met de dienstverlening ;-)

Reactie van Yvonne Welings op 5 April 2012 op 10.41

Dag Johan,

Bij mijn weten staat dat bedrag geheel los. Het rijk is eerst gekort met zes miljoen en alle provincies dragen gezamenlijk zes miljoen bij voor de eigen archieven.

Ik stuur even links van de eerdere discussies.

Reactie van Johan Hoogewerf op 5 April 2012 op 9.49

Hoi Yvonne, ik begrijp dat de bijdrage van de provincie los staat van onze problematiek. Maar ik neem aan dat o.a. het Noord-Hollands Archief wel deze bijdrage gaat ontvangen. En ja ben dan benieuwd of dit ook een verlaging voor de kosten van de aangesloten gemeenten tot gevolg heeft.

Binnen Heerhugowaard is een amendement ingediend. Het besluit tot uittreden is uitgesteld tot de raadsvergadering van 26 juni 2012. Daarnaast verzoeken wij het RHCA en de aangesloten gemeenten de huidige verdelingssystematiek te herzien.

Reactie van Yvonne Welings op 5 April 2012 op 9.20

@Johan, de bijdrage van de provincie staat in mijn optiek geheel los van die uit Alkmaar. In principe heeft in Alkmaar alleen betrekking op gemeenten. Hoe is het trouwens afgelopen ?

Reactie van Johan Hoogewerf op 5 April 2012 op 8.24

Goede morgen allen. Ik ben Johan Hoogewerf en ben nieuw hier, dit is mijn tweede dag :-). Ik werk bij de gemeente Heerhugowaard in de functie van procescoordinator Informatiebeheer. Zoals wellicht bekend speelt de discussie bij ons over de verdeelsleutel die gehanteerd wordt door het RHC Alkmaar bij het doorberekenen van de kosten naar gemeenten. Vandaar mijn interesse in dit stuk. Mijn vraag over het meebetalen van de provincie aan de exploitatie van de RHC's is of dit nu ook wordt doorberekend aan de aangesloten gemeenten? En begrijp ik het nu goed dat alleen de RHC's in de hoofddsteden hiervan profiteren?

Reactie van Yvonne Welings op 4 Maart 2012 op 17.51

Max, ik deel je mening dat deze bestuurslaag, die over het algemeen er het meest warmpjes bij zit, er tot nu toe goedkoop af is gekomen. En dat geldt met de nieuwe bijdrage nog steeds.  Reeds eerder berichtte ik link

Met elkaar gaan ze in totaal vijf miljoen betalen aan de verschillende Regionale Historische Centra in  de hoofdsteden. Tot die tijd betaalden ze niets. Dat bedrag wordt weer door het Rijk weer gekort. Echt een koopje, menige middelgrote en grote gemeente zou er jaloers op zijn om met een dergelijk bedrag je archiefbeheer af te kopen. Voor huisvesting hoeft de provincie niets te betalen.

Tot nu toe wordt niet gesproken over het feit dat de verzwaring van het archieftoezicht richting gemeenten wordt afgewenteld zonder een euro extra. Verschillende provincies zoals Zeeland hebben al geanticipeerd door de formatie vrijwel niet meer in  te vullen. Als de jeugdzorg vanuit de provincie naar gemeenten komt, wordt er wel over mensen en middelen gesproken. Maar als het deze tak van sport betreft, worden consequenties voor gemeenten ontkend.

Wat ik ook als opvallend ervaar bij alle provincies zijn de verschillen in erfgoedbeleid. Met veel moeite hebben archiefdiensten in Noord-Brabant het voor elkaar gekregen om subsidie te verkrijgen voor de digitalisering van de bevolkingsregisters. Veel moeite omdat er in tegenstelling tot andere provincies in Nederland geen beleid was.  In sommige provincies ontvangen archiefdiensten zelfs bijdragen van de provincie voor het bouwen van een archiefbewaarplaats. Daar zou wat velen in het vakgebied betreft ook wat meer eenduidigheid in mogen komen. Misschien is deze stap een opmaat ?

 

© 2020   Gemaakt door Marco Klerks.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden