“ Het artikel "Het papieren tijdperk in de prullenbak". In het artikel wordt niet alleen gewezen op een behoorlijke efficiencywinst en kwaliteitsverbetering bij de invoering van een DMS, maar deze veelvuldige aanname wordt kwantificeerbaar gemaakt. De auteur beroept zich op een berekening van VROM rondom de invoering van de WABO. VROM heeft vastgesteld dat digitaal werken een besparing van € 375,- per dossier voor de Gemeente oplevert. Aangezien een WABO-dossier tussen de 70 en 80 documenten bevat, een besparing per document van om en nabij de € 5,-.”

“ Het streven van het Nationaal Archief om te komen tot een landelijke voorziening voor overheidsarchieven staat niet op zich het is onderdeel van een sectoroverschrijdende ambitie van tien publieke organisaties die zich verenigd hebben in de Nationale Coalitie Digitale Duurzaamheid (NCDD), waarvan ook wetenschappelijke en culturele organisaties lid zijn. Doel van de coalitie is om te komen tot een nationaal dekkend netwerk waarin digitale informatie duurzaam wordt beheerd.”

“ Een nieuwe website, een nieuwe vormgeving, en opnieuw de naamcombinatie Rijksarchiefdienst/Nationaal Archief, het past in het jaar waarin we op tal van terreinen grote, beslissende stappen zetten. Digitalisering, een nieuwe selectie- en waarderingsmethodiek, het wegwerken van archiefachterstanden bij de departementen; op al deze fronten geldt 2010 als een belangrijk jaar. De website archief.nl is daarbij onontbeerlijk. Het begin is gemaakt, nu kan de site gaan groeien.”

“ Na jaren van voorbereiding en software-ontwikkeling is donderdag 12 november 2009 het e-Depot officieel in gebruik genomen door het Nationaal Archief. Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft toen het eerste digitale dossier in beheer gegeven. Deze overdracht van digitaal archief gaat de geschiedenisboeken in als een mijlpaal in de geschiedenis van het Nationaal Archief. Naast ruimte voor papieren archiefstukken is er nu ook plek voor digitaal archiefmateriaal.”

“ De laatste regelgeving rond de Wabo is op 1 april 2010 gepubliceerd in het Staatsblad en de Staatscourant. Het gaat hier om: de Invoeringswet Wabo, het Invoeringsbesluit, het Besluit omgevingsrecht (Bor), waarin de regels rondom vergunningvrij bouwen zijn opgenomen, en de Ministeriële regeling omgevingsrecht (Mor).”

“ De ECM Roadmap is een model dat informatiemanagement beschouwt vanuit drie categorieën Organisatie, Informatie en Proces. Door projecten te formuleren en monitoren aan de hand van deze categorieën zorgt u ervoor dat u maximale grip behoudt en altijd een evenwichtig groeipad doorloopt. De ECM Roadmap is een hulpmiddel om op basis van bovenstaande principes uw groeipad op het terrein van informatiemanagement te bepalen.”

“ De Invoeringswet Wabo is vanmiddag 23 maart 2010 door de Eerste Kamer na stemming aangenomen. Of de datum van inwerkingtreding van de Wabo 1 juli wordt, is nog steeds niet bekend en hangt af van de ICT.”

“ DE BASIS is een set van minimale eisen voor de digitalisering van erfgoed, die door DEN is samengesteld in nauw overleg met de erfgoedsector. DE BASIS vormt een houvast voor alle erfgoedinstellingen die willen weten aan welke technische eisen hun digitaliseringspraktijk ten minste dient te voldoen. De in DE BASIS opgenomen eisen maken daarnaast deel uit van meerdere subsidieregelingen. In februari 2010 zijn deze minimumeisen formeel vastgesteld door de ICT-redactie van DEN. De volledige tekst is te vinden via www.den.nl/debasis. “

“ VERSCHENEN: KWALITATIEVE MONITOR ICT-DESKUNDIGHEID ARCHIEVEN 2009
Nu online beschikbaar: Onderzoeksrapport naar de wijze waarop de kwaliteit en deskundigheid van ICT-toepassingen binnen archiefinstellingen vordert en wat daarvoor de achtergronden en redenen zijn. Het rapport is uitgevoerd door onderzoeksbureau Research voor Beleid in opdracht van Erfgoed Nederland.”

Weergaven: 107

Opmerking

Je moet lid zijn van BREED - over de grenzen van informatie om reacties te kunnen toevoegen!

Wordt lid van BREED - over de grenzen van informatie

© 2019   Gemaakt door Marco Klerks.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden