Agenda ‘verantwoord datagebruik overheid’ naar Kamer

Staatssecretaris Raymond Knops (Binnenlandse Zaken, CDA) heeft de NL DIGITAAL: Data Agenda Overheid aangeboden aan de Tweede Kamer. De agenda gaat over datagebruik in de samenleving en maakt werk van goed en verantwoord datagebruik door de overheid.

 

 

Concrete acties

De data-agenda, die al was aangekondigd bij de presentatie van NL DIGIBeter: Agenda Digitale Overheid, bevat concrete acties voor de jaren 2019 - 2021. Zo wordt bekeken hoe problemen kunnen worden opgelost door middel van datagedreven werken. Daarbij moet onder meer gedacht worden aan gerichte inzet van data bij een aantal maatschappelijke opgaven, waaronder de energietransitie, mestproblematiek, infrastructurele knelpunten en ondermijnende criminaliteit. Een andere, concrete actie heeft te maken met wetgeving en publieke waarden. Er zullen de komende periode overheidsbrede principes voor het verantwoord omgaan met data worden geformuleerd.

 

 

Cultuurverandering

Ingezoomd wordt ook op het verbeteren en efficiënter benutten van overheidsdata. Met name in relatie tot de vindbaarheid en gebruiksvriendelijkheid van Data.overheid.nl, het nationale opendataregister. Een vierde concrete actie is het verzamelen en delen van kennis over datagedreven werken, waarbij het doen van data-experimenten met het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en met beheerorganisatie Logius, ter verbetering van MijnOverheid.nl, centraal staan. Een vijfde actie is het bewerkstelligen van een cultuurverandering van de organisatie en bij de medewerkers. In dat kader wordt ingestoken op het ontwikkelen van een een leerlijn datagedreven beleid via de RijksAcademie voor Digitalisering en Informatisering Overheid (RADIO).

 

 

SamenhangGelijktijdig met de Data Agenda Overheid is ‘Nederland Digitaal: de Nederlandse visie op datadeling tussen bedrijven’ opgesteld door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Waar het accent in de Data Agenda Overheid ligt op de overheid, ligt die in de datadeel-visie op bedrijven. De beide beleidsdocumenten zijn in samenhang ontwikkeld. Een ander beleidsdocument dat in relatie staat tot de Data Agenda Overheid is de gezamenlijke visie van gemeenten op datagedreven sturing, die de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) in 2019 opstelt.

 

Digitaliseringsstrategie

NL DIGIBeter: Agenda Digitale Overheid maakt onderdeel uit van de Nederlandse Digitaliseringsstrategie, de kabinetsbrede strategie over álles wat met digitalisering te maken heeft. Het ministerie van Binnenlandse Zaken vervult bij de realisatie van de agenda een coördinerende rol vanuit zijn verantwoordelijkheid voor de digitale overheid en het borgen van grondrechten.

 

https://vng.nl/onderwerpenindex/dienstverlening-en-informatiebeleid...

Weergaven: 98

Opmerking

Je moet lid zijn van BREED - over de grenzen van informatie om reacties te kunnen toevoegen!

Wordt lid van BREED - over de grenzen van informatie

© 2020   Gemaakt door Marco Klerks.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden