Adviescollege roept nieuw kabinet en de Kamer op om werk te maken van openbaarheid

Bron: Website ACOI Adviescollege roept nieuw kabinet en de Kamer op om werk te maken v...

Een open overheid is onder handbereik. Als je maar werk maakt van de uitvoering. Dit is in het kort de boodschap van het Adviescollege Openbaarheid en Informatiehuishouding in zijn position paper ‘Openbaarheid is een werkwoord’.

Het position paper dat vandaag naar de informateur en de Tweede Kamer is verzonden, bevat vier ‘hoofdadviezen’ voor stappen die nodig zijn om de openbaarheid en het beheer van overheidsinformatie te verbeteren.

Voorzitter van het ACOI Ineke van Gent ziet het position paper als een noodzakelijke aanmoediging voor een betere uitvoering van de wet:

“Het is belangrijk dat de overheid open is over haar doen en laten en inzicht geeft in haar afwegingen. Dat gaat nu niet altijd goed. De uitvoering van de Wet open overheid hapert, met name bij de Rijksoverheid. De informatiehuishouding is niet op orde en de afhandeling van Woo-verzoeken duurt te lang; dat moet én kan beter. Volg onze vier concrete stappen en geef het meer prioriteit binnen je organisatie.”

Chefsache

Uitvoering van de Woo moet daarom volgens het Adviescollege in alle overheidsorganen ‘Chefsache’ worden en is bereikbaar in vier concrete stappen: 

  1. Maak duidelijke keuzes voor de digitale informatiehuishouding. Dat betekent gecontroleerd informatie bewaren én vernietigen. Hierdoor ontstaat overzicht en zal ook openbaarmaking beter gaan.

  2. Maak veel meer overheidsinformatie actief openbaar, vooral voor onderwerpen met veel maatschappelijke belangstelling.

  3. Ga transparant te werk bij de behandeling van Woo-verzoeken. Dat betekent dat er snel en open overleg moet zijn met verzoekers en helderheid over het proces. Leg het proces bovendien vast in een openbare leidraad. Dit is extra belangrijk bij omvangrijke en onduidelijke Woo-verzoeken.

  4. Benoem een Nationaal Coördinator met een krachtig mandaat om leiding te geven aan een overheidsbrede aanpak en het nationaal meerjarenplan.

Download voor de onderbouwing van de adviezen het position paper. 

Weergaven: 32

Opmerking

Je moet lid zijn van BREED - over de grenzen van informatie om reacties te kunnen toevoegen!

Wordt lid van BREED - over de grenzen van informatie

© 2024   Gemaakt door Marco Klerks.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden