Geactualiseerde Handreiking Archief KPI’s VNG en vernieuwde KPI E-formulieren beschikbaar

Op 18 mei heeft de VNG de geactualiseerde Handreiking Archief KPI’s vastgesteld. Daarop is het KPI E-formulier als uitvoeringstool gelijkgeschakeld, vernieuwd, vereenvoudigd en in vier versies op KIA in de groep Kennisplatform Toezicht in menu Bestanden beschikbaar gesteld.

 

In overleg met de VNG is gekozen twee afzonderlijke E-formulieren. Voor niet overgebrachte (NO) en overgebrachte (O) archiefbescheiden. Om tegemoet te komen aan gebruiker kan gekozen worden voor de eenvoudige versie zonder deelvragen, en een uitvoerige versie met deelvragen.

 

De E-formulieren zijn voorzien van sheets met diverse grafische resultaten en een concordans op KPI’s van de Handreiking en E-formulier van 2013. De extra functionaliteit van het oude E-formulier om enkele KPI onderdelen aan waarstaatjegemeente te leveren is vervallen omdat de Archiefwet hier geen themaonderdeel meer is.

 

De geactualiseerde Handreiking Archief KPI's is beschikbaar op de website van de VNG, en in de VNG ledenbrief van 19 mei wordt er nader op ingegaan. Degenen die bij een gemeente of gemeenschappelijke regeling werken kunnen lid worden van het besloten forum bij VNG Toezicht en archiefwet om vragen te stellen.

Naast beschikbaarstelling op KIA zijn de E-formulieren uiteraard ook op Breed te downloaden.

E-formulier%20VNGarchiefKPIs%20NOmetdeelvragen%20versie%200.1%20202... 

E-formulier%20VNGarchiefKPIs%20NOzonderdeelvragen%20versie%200.1%20... 

E-formulier%20VNGarchiefKPIs%20Ometdeelvragen%20versie%200.1%202020... 

E-formulier%20VNGarchiefKPIs%20Ozonderdeelvragen%20versie%200.1%202...

Horizontale-verantwoording_20200430.pdf

Weergaven: 110

Opmerking

Je moet lid zijn van BREED - over de grenzen van informatie om reacties te kunnen toevoegen!

Wordt lid van BREED - over de grenzen van informatie

Reactie van André Plat VNG-Realisatie op 7 Juni 2020 op 10.30

Mooi werk. Als we de verschillende publicaties van de afgelopen dagen doorlezen, komt bij mij het idee op om in navolging van het advies van Tweede Kamer tijdelijke commissie digitale overheid, te adviseren na te gaan of er ook bij je eigen gemeenteraad na te gaan of er belangstellenden zijn om digitale gemeente, inclusief toegankelijkheid en archivering, de aandacht te geven die voor hen nuttig is.  

© 2020   Gemaakt door Marco Klerks.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden