Ik heb een vraagje over de bewaartermijnen van bemoeizorg. Zo wordt het bij ons genoemd. Het is de zorg voor personen waarmee wij ons als gemeente mee bemoeien. Dit zijn de gevallen waarbij de personen nog niet vallen onder de WVGGZ, maar het wel goed is om actie te gaan ondernemen. Wat voor termijn hangt hier volgens jullie aan vast? Ik zat zelf te denken aan 

3.1 plannen opstellen - vastgesteld - V5 na geldigheid procesobject

Omdat dat gemeente hier meer inzit als regievoerder en signaal opvanger. Daarna melden zij de personen vooral aan bij de juiste instanties. 

En hetzelfde geldt eigenlijk voor huiselijk geweld en het escalatie team. Daar hebben ze dezelfde rol als regievoerder en dacht ik aan dezelfde termijn. 

3.1 plannen opstellen - vastgesteld - V5 na geldigheid procesobject

Ik kan het helemaal mis hebben, maar dan hoor ik het graag :) 

Een laatste vraag is over de bewaartermijen van: politie GGZ (e33) meldingen. Zegt jullie dit iets?

Weergaven: 201

Berichten in deze discussie

Kirsten, vanuit welke organisatie stel je de vraag, gemeente of GGD? 

Vanuit de gemeente 

Nieuwe Wet Wvggz

Op 1 januari 2020 trad de Wet verplichte geestelijke gezondheidzorg (Wvggz) in. De nieuwe Wvggz vervangt samen met de Wet Zorg en Dwang (Wzd) de Wet bijzondere opnamen psychiatrische ziekenhuizen (Wet Bopz).

 

Nieuwe bewaartermijnen twintig jaar

In de Wvggz zijn bewaartermijnen opgenomen, dat was vijftien jaar, maar dat wordt twintig jaar.

 

Artikel 8:32 Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) 1. Het openbaar ministerie bewaart de gegevens, bedoeld in

artikel 8:23, onderdelen a, b, c, en d, gedurende twintig jaar3 , te rekenen vanaf het tijdstip waarop de maatregel of machtiging

wordt beëindigd. 2. Het openbaar ministerie bewaart de in voorbereiding zijnde verzoekschriften en de afgewezen verzoekschriften,

bedoeld in artikel 8:23, onderdelen e, f, en g, gedurende vijf jaar, te rekenen vanaf respectievelijk het tijdstip waarop de

voorbereiding is beëindigd dan wel vanaf het moment van het treffen van de beschikking tot afwijzing. 3. Het openbaar ministerie

bewaart de aanvragen, de medische verklaringen, bevindingen, beslissingen en zelfbindingsverklaringen, bedoeld in artikel 8:23,

onderdelen h tot en met l, gedurende één jaar, te rekenen vanaf respectievelijk het tijdstip waarop de officier van justitie besluit geen verzoekschrift voor een zorgmachtiging in te dienen dan wel vanaf het moment van verkrijging van de bedoelde gegevens.

 1. De zorgaanbieder, de geneesheer-directeur en de burgemeester bewaren de op grond van deze wet verkregen gegevens

gedurende de termijn, bedoeld in artikel 7:454 van het Burgerlijk Wetboek te rekenen vanaf het tijdstip waarop de crisismaatregel de voortzetting van de crisismaatregel, de zorgmachtiging of de verplichte zorg, bedoeld in artikel 9:1, eerste lid, eerste volzin wordt beëindigd.

 

Maar geldt dit ook voor bemoeizorg? Dat is anders dan de Wvggz. Ik heb het even aan de beleidsadviseur gevraagd: 

"Wvggz en bemoeizorg is inderdaad niet hetzelfde. Bemoeizorg is om te zorgen dat mensen niet verder afglijden. Dit zijn vaak zorgmijders. Parnassia heeft een goede beschrijving: https://www.parnassia.nl/waar-staan-we-voor/bemoeizorg:

Vaak leiden de mensen aan wie wij bemoeizorg verlenen een geïsoleerd bestaan. Ze hebben een beperkt sociaal netwerk, soms geen dak boven hun hoofd en geen reguliere dagbesteding. De relatie met familie en vrienden is vaak verstoord. Soms veroorzaken zij overlast op straat of geluidsoverlast. Hun problemen?

 • psychische problemen
 • schulden
 • geen inkomen
 • conflicten met anderen
 • verslavingsproblemen

 Wvggz is een stap verder/heftiger. Zo kan in ernstige gevallen de vrijheid worden ontnomen van een betrokkene, om zichzelf of zijn/haar omgeving te beschermen. Bij een dergelijke beslissing is ook een rechter betrokken. Indien iemand toch niet als Wvggz-geval wordt beschouwd, dan kan ook bemoeizorg worden aangeboden.

De website van de gemeente: https://www.capelleaandenijssel.nl/home/onderwerpen_42338/product/m..."

Zou je dit dan toch onder dezelfde termijnen doen als de wvggz? 

Hallo Kirsten, ik vroeg me af of je al meer informatie hebt over je vraag? Ik zit met een soortgelijk vraagstuk namelijk. Helaas kent jouw vraag nog geen antwoord. Misschien heb je onderhands meer informatie ontvangen. Zou je die hier nog willen delen? Hartelijk dank voor de reactie alvast. Kirsten van Opijnen zei:

Maar geldt dit ook voor bemoeizorg? Dat is anders dan de Wvggz. Ik heb het even aan de beleidsadviseur gevraagd: 

"Wvggz en bemoeizorg is inderdaad niet hetzelfde. Bemoeizorg is om te zorgen dat mensen niet verder afglijden. Dit zijn vaak zorgmijders. Parnassia heeft een goede beschrijving: https://www.parnassia.nl/waar-staan-we-voor/bemoeizorg:

Vaak leiden de mensen aan wie wij bemoeizorg verlenen een geïsoleerd bestaan. Ze hebben een beperkt sociaal netwerk, soms geen dak boven hun hoofd en geen reguliere dagbesteding. De relatie met familie en vrienden is vaak verstoord. Soms veroorzaken zij overlast op straat of geluidsoverlast. Hun problemen?

 • psychische problemen
 • schulden
 • geen inkomen
 • conflicten met anderen
 • verslavingsproblemen

 Wvggz is een stap verder/heftiger. Zo kan in ernstige gevallen de vrijheid worden ontnomen van een betrokkene, om zichzelf of zijn/haar omgeving te beschermen. Bij een dergelijke beslissing is ook een rechter betrokken. Indien iemand toch niet als Wvggz-geval wordt beschouwd, dan kan ook bemoeizorg worden aangeboden.

De website van de gemeente: https://www.capelleaandenijssel.nl/home/onderwerpen_42338/product/m..."

Zou je dit dan toch onder dezelfde termijnen doen als de wvggz? 

Hallo Ria, 

Nee ik heb via andere wegen nog geen antwoord op deze vraag gehad. Ik hoop eigenlijk nog dat iemand hier op het forum het antwoord heeft. 

Helaas Kirsten, helaas lijkt een antwoord toch niet zo eenvoudig te zijn. Hopelijk reageert er nog iemand hier.

Kirsten van Opijnen zei:

Hallo Ria, 

Nee ik heb via andere wegen nog geen antwoord op deze vraag gehad. Ik hoop eigenlijk nog dat iemand hier op het forum het antwoord heeft. 

RSS

© 2023   Gemaakt door Marco Klerks.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden