Uitstel Wet elektronische publicaties (Wep) tot 1 juli 2021

Wederom een leerzame sessie bij de Juridische 2Daagse, dit keer over de Wet elektronische publicaties (Wep). Deze wetswijziging heeft als doelstelling om burgers digitaal volledig te informeren over besluiten die impact hebben op hun leefomgeving. In plaats van een abonnement op plaatselijke bekendmakingen ontvang je als burger na de wetswijziging de berichtgeving via mijn overheid. De invoering van de wet is met een half jaar uitgesteld en zal 1 juli 2021 in werking treden. Daarnaast is er ook uitstel voor bepaalde onderdelen, zo wordt de digitale ter inzagelegging uitgesteld van 1 januari 2022 tot 1 juli 2022.

Uniforme bekendmakingen en modelteksten

Er worden eisen gesteld aan de bekendmakingen en die moeten meer uniformer. Iedere burger moet ook kunnen begrijpen wat er staat. In een bekendmaking moet de activiteit en locatie worden vermeld, maar ook moet de burger uit het ontwerp besluit kunnen afleiden of zijn of haar belangen worden geraakt. Tijdens het webinar werden voorbeelden getoond dat het nu nog niet altijd het geval is. 

De vergunningensystemen moeten modelteksten bevatten, die door de leverancier zijn opgesteld. De eisen (activiteit, locatie) worden automatisch door het systeem ingevuld. De eindtekst kan nog handmatig worden aangepast. Nu is het zo dat de tekst vaak te ambtelijk is en de bekendmaking toch nog essentiële gegevens mist: activiteit, soort besluit en locatie.   Er komen dus begrijpelijke modelteksten, die door Sira worden ontwikkeld in samenspraak met andere partijen. 

Anonimiseren beleidsregels

Een andere uitdaging in de Wep is de digitale ter inzage legging van de beleidsregels, een verplichting van juli 2022. KOOP heeft al een checklist voor het anonimiseren opgesteld. 

Voor de aanschaf van software wordt verwezen naar de kennisdeling op het besloten VNG fora. Op dit moment kan anonimiseren nog steeds niet volledig geautomatiseerd, er zal een zekere mate handmatige controle plaatsvinden. Daarbij is uitdrukkelijk gesteld dat zwart lakken niet gelijk staat aan anonimiseren.

Veel werk aan de winkel dus, ook voor informatiespecialisten. 

Weergaven: 379

Hierop reageren

© 2021   Gemaakt door Marco Klerks.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden