Wie weet waar meer info te vinden is over zaaktypen voor planvorming in nieuwe Omgevingswet?

Ik heb het dus niet over de Vergunningenkant van OW, maar de planvorming/beleidskant. Producten zoals Omgevingsplan, Omgevingsvisie, programmaś die ondersteund worden met behulp van werkprocessen. Deze werkprocessen moeten op een zaakgerichte manier afgehandeld worden.  

Wie o wie heeft meer info?

Weergaven: 324

Hierop reageren

Berichten in deze discussie

Stem de zaaktypen af met de eigen organisatie en de ketenpartners. iZTC is een handige hulpmiddel is het advies uit het Kookboek.

kookboek-aansluiting-dso-lv_def.pdf

https://omgevingswet.wiki/bin/view/Zaaktypecatalogi/CAT_97oa2kKoeuKy8/

Dank voor de snelle reactie.

Afstemmen met eigen organisatie klinkt best goed, maar de eigen organisatie heeft nog geen zaaktype Omgevingsplan. Of een zaaktype Omgevingsvisie. Laat staan dat binnen zo ń nieuw OW product meerdere zaaktypen bestaan. Dus afstemmen is best lastig in een onontgonnen terrein.

Ik had idd ook iztc gevonden. Als ik die lijn ga volgen, worden het zaaktypen voor Omgevingsplan. Dat zal het dan ook maar gaan worden, vermoed ik.

Valt wel op dat de bestaande VTH ruime ervaring heeft met zaakgerivht werken, en dit dus goed doorvertaald is naar OW toe. Maar de planvormers lopen in die zin achter met zaakgericht werken, en dus ook met de doorvertaling daarvan naar OW toe. Ik doel op https://omgevingswet.wiki/bin/view/Zaaktypecatalogi/CAT_97oa2kKoeuK...

Anyway. Ik ga een voorstel doen voor mijn organisaties en we zien wel welk voortschrijdend inzicht dit wordt.

Dank voor reactie. 

Neem contact op met Mark van den Broek, lid van Breed en telefoonnummer staat erbij. We horen van jouw bevindingen. Daar hebben we allemaal plezier van wanneer je dit signaal afgeeft.

Dit artikel schets de complexiteit vanaf inwerkingtreding OW,  bekende materie.  Initiatieven na inwerkingtreding zullen als nieuwe procedure ondersteund moeten worden. Daarom is een nieuw zaaktype nodig,  want een bestemmingsplanprocedure kan dan niet meer, de kennis van nu toeassende. 

Ik vermoed dat ik opteer voor een zaaktype Omgevingsplan,  als een soort kopy van bestemmingsplanzaaktype.  Tenzij de landelijke OW zaaktypen aangevuld worden...  Ben benieuwd. 

Dag Ewald,

Yvonne belde me vandaag om me te attenderen op jouw vraag. Ik heb de ZTC en PDC Omgevingswet ontwikkeld in opdracht van het programma 'Aan de slag met de Omgevingswet'.

Strikt genomen is er geen extra zaaktype nodig voor het Omgevingsplan. Het besluit waarmee een Omgevingsplan wordt vastgesteld, wordt genomen in een Uniforme Openbare Voorbereidingsprocedure (Afdeling 3.4 Algemene wet bestuursrecht). Dat is dezelfde procedure als de procedure voor complexe Omgevingsvergunningaanvragen. Die procedure is uitgewerkt in het zaaktype 'Aanvraag beschikking uitgebreid behandelen'. Ik merk wel regelmatig dat planvormers dit zaaktype niet herkennen als 'hun' zaaktype, dus ik neig er steeds meer naar om toch een 'kopie' te maken van voornoemd zaaktype ten behoeve van besluiten over een aantal Kerninstrumenten (zoals een Omgevingsplan, een Omgevingsverordening of een Projectbesluit). Een veel interessanter vraagstuk vind ik overigens een zaaktype voor het ontwikkelen van die Kerninstrumenten. De wetgever schrijft daarvoor geen procedure/proces voor, maar schetst wel 'de geest' van de wet: 'Ja, mits…' in plaats van 'Nee, tenzij…' en spoort overheden en initiatiefnemers aan om vooral ruim aandacht te geven aan participatie. Het zou mooi zijn als we één of meer 'best practices' voor het ontwikkelen van Kerninstrumenten zouden kunnen verwerken tot één of meer zaaktypen in de ZTC Omgevingswet.

Hoop dat je met deze reactie een volgende stap kunt zetten.

Ewald te Koppele zei:

Dit artikel schets de complexiteit vanaf inwerkingtreding OW,  bekende materie.  Initiatieven na inwerkingtreding zullen als nieuwe procedure ondersteund moeten worden. Daarom is een nieuw zaaktype nodig,  want een bestemmingsplanprocedure kan dan niet meer, de kennis van nu toeassende. 

Ik vermoed dat ik opteer voor een zaaktype Omgevingsplan,  als een soort kopy van bestemmingsplanzaaktype.  Tenzij de landelijke OW zaaktypen aangevuld worden...  Ben benieuwd. 

Dag Mark,

dank voor je bericht, en dank Yvonne voor de doorgeef-actie.

Ik ga eens broeden op het antwoord. Dit bied een extra mogelijkheid, ofwel het zaaktype bestemmingsplan hergebruiken en aanpassen ofwel het zaaktype 'aanvraag beschikking uitgebreid behandelen' hergebruiken.

Ik stel voor dit topic open te houden en ik zal deze bijwerken met de voortgangsstappen die ik zet.

Ewald

Antwoorden op discussie

RSS

© 2020   Gemaakt door Marco Klerks.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden