Ik heb ene hele praktische vraag en ben benieuwd naar de mening van vakgenoten. Het betreft de keuze voor het ZTC-zaaktype en de daaraan verbonden de bewaartermijnen voor het verantwoordingsverslag (KPI-verslag) en het jaarverslag informatie- en archiefbeheer.

 

Bij onze gemeente stellen we eens in de twee jaar het KPI-verslag op en het andere jaar een jaarverslag a.d.h.v. het verbeterplan dat daaruit voortkomt.

 

Ik kom in de ZTC drie zaaktypen tegen die m.i. van toepassing zouden kunnen zijn:

  1. Interne audit, uitvoeren (V 5jr, 4.1 en V 10jr, 4.1.3)
  2. Jaarverslag, opstellen (B, 4.1.9)
  3. Rapportage periodiek intern, opstellen (V 5 jr, 20.1.5)

 

Hoewel ik het invullen van de KPI’s als een soort audit zie, ben ik geneigd te denken dat voor het woordelijke KPI-verslag het 2e zaaktype geldt, dus jaarverslag opstellen en permanent bewaren.

Voor ons tweejaarlijkse jaarverslag zou ik eerder kiezen voor het 3e zaaktype, omdat het meer een voortgangsrapportage is. Het jaarverslag wordt overigens als bijlage opgenomen bij onze jaarrekening, dus wordt het op die manier toch permanent bewaard.

 

Hoe zien jullie dit?

Weergaven: 442

Hierop reageren

Berichten in deze discussie

In de laatste update van de i-Navigator (nr. 27) is een nieuw proces opgevoerd: B1758 Zelfevaluatie.

In de toelichting staat "....dient vaak voor horizontale verantwoording van het college....aan de provincie'.

Resultaattype: uitgevoerd vernietigen na 10 jaar.

afgebroken: vernietigen na 1 jaar.

Misschien dat deze bruikbaar is?

Antwoorden op discussie

RSS

© 2023   Gemaakt door Marco Klerks.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden