WMEBV

In maart 2021 berichtte ik op dit platform dat de WMEBV best wat juridische haken en ogen heeft, maar vooral ICT en informatiekundige vraagstukken en vraagt om een actuele procesinrichting. Nieuw is de verplichting dat de indiener recht heeft op een ontvangstbevestiging. Dit lijkt een belangrijke wijziging ten opzichte van de huidige situatie. Een uitzondering voor die ontvangstbevestiging  is wanneer een gemeente over een mijneigendomeinsysteem beschikt. Je moet dat kunnen aantonen met loggegevens.

Berichtenbox

Een andere mogelijkheid is om het proces via Berichtenbox in te richten. Termijn gaat lopen op het moment dat de gemeente een ontvangstbevestiging heeft gestuurd. De gemeente krijgt dan ook een behandelplicht opgelegd. 

Recente uitspraak: kink in de kabel? 

Op 9 september 2021 heeft echter de Centrale Raad van Beroep ECLI:NL:CRVB:2021:2174 de volgende uitspraak gedaan: 

Overschrijden bezwaartermijn door niet lezen Berichtenbox MijnOverheid kan burger vaak niet verweten worden. De SVB heeft ten onrechte een bezwaar niet ontvankelijk verklaard. Het besluit was alleen verstuurd naar de Berichtenbox van MijnOverheid. Dan speelt de vraag of er een e-mailnotificatie is verzonden een belangrijke rol. Het is nog steeds niet zo dat de burger die kiest voor de digitale berichtgeving automatisch een e-mailnotificatie krijgt. In zo’n situatie moet het bestuursorgaan (hier de SVB) controleren of de burger daarvan wel heeft willen afzien. Als dat niet is gecontroleerd moet een bezwaar dat daardoor te laat is ingediend meestal toch worden behandeld. De Raad draagt de SVB op een nieuwe beslissing op het bezwaar te nemen met inachtneming van de uitspraak en bepaalt dat beroep tegen de nieuwe beslissing op bezwaar slechts bij de Raad kan worden ingesteld.

Feitelijk zegt de rechtbank hiermee dat de digitale postbus MijnOverheid te onduidelijk is en heeft begrip dat burgers berichten niet lezen. Wat de gevolgen zijn van deze uitspraak, is niet bekend. 

Weergaven: 99

Hierop reageren

© 2021   Gemaakt door Marco Klerks.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden