Nieuwe wetgeving inburgering

Over iets meer dan een jaar treedt de nieuwe Wet Inburgering in werking. Inburgeraars kunnen sneller en duurzamer participeren onder regie van de gemeente. De VNG, Divosa en het ministerie van SZW ondersteunen samen de gemeenten bij de implementatie.

De komende periode staat er nog veel op de rol:

  • De regierol van gemeenten moet op lokaal niveau nader worden vorm gegeven
  • Op landelijk niveau wordt de lagere regelgeving nog uitgewerkt

Via een ledenbrief informeren wij u nader over het wetstraject, de afspraken en het vervolg.

Meer informatie

Informatiekundige uitvoeringstoets

Er moet nog een informatiekundige uitvoeringstoets door VNG Realisatie worden uitgevoerd. Met deze toets wordt inzichtelijk gemaakt wat de consequenties zijn bij de gemeenten voor de werkprocessen en ondersteunende informatiesystemen. Een conceptrapport zal bij voorkeur vóór 1 juli 2020 opgeleverd worden. SZW en VNG (Realisatie) maken daar op dit moment afspraken over. Het definitieve rapport kan past vastgesteld worden wanneer de lagere regelgeving in consultatie is gebracht. Aan de hand van de uitkomsten worden er afspraken gemaakt en komt er een financiële vergoeding van SZW aan gemeenten zodat het stelsel van informatievoorziening adequaat kan functioneren. Gemeenten worden bij de inrichting van de informatievoorziening ondersteund door VNG Realisatie. SZW draagt hier financieel aan bij middels een subsidie.

 

Nieuwe werkprocessen

Deze nieuwe wetgeving vraagt om  inrichting van de werkprocessen. Doe je dat als gemeente lokaal of ga je op dit punt samenwerken met regiogemeenten? Wat is de V-termijn van de nieuwe zaken?

Deel je kennis op BREED.

Weergaven: 92

Hierop reageren

© 2020   Gemaakt door Marco Klerks.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden