Vraag over kosten

Die vraag kwam bij me op toen ik afgelopen vrijdag het bericht las over de drastische bezuiniging bij het RHC Eindhoven. Het budget is met een derde afgenomen wanneer we het krantenbericht  mogen geloven, van 3,7 miljoen naar 2,8 miljoen euro. (link)</p>

Nauwelijks benchmarks

Archiefdiensten kennen nauwelijks benchmarks met kengetallen. De enige benchmark die bestaat is de tweejaarlijkse enquête over de dienstverlening van archiefdiensten, met de kanttekening voor zover er wordt geparticipeerd. Maar er bestaan geen kerncijfers over de mate van toegankelijkheid, openingsuren, kosten e-depot en dergelijke. En ook niet over de kosten. De ene gemeente sluit aan bij een gemeenschappelijke regeling zoals een RHC, de andere sluit dienstverleningsovereenkomsten. Sommige gemeenten vooral in het Noorden van het land kennen helemaal geen archiefdienst. Ook de kostenverdeling wordt anders gehanteerd, er zijn gemeenten die een bedrag per inwoner berekenen, anderen berekenen de kosten per strekkende meter archief en de hoeveelheid GB's.

Wettelijke taken

Het krantenbericht spreekt over wettelijke taken, maar zegt niet welke dat precies zijn.

- Horizontaal archieftoezicht (rijk vult deze taak algemeen in en rijk en provincies "genieten" geen verticaal archieftoezicht van de andere bestuurslaag);

- Tijdige overbrenging van overheidsarchieven naar de archiefbewaarplaats

- Goede en geordende staat van (overheids)archieven (toegangen, verpakking, restauratie)

- Beschikbaar stellen van archieven (digitaal en analoog)

- E-depotvoorziening

Toezicht op zorg

Voor de wet RGT was er een waterscheiding tussen wat we in de Archiefwet noemen toezicht op zorg door de provincies en toezicht op beheer door gemeentearchivarissen/archiefinspecteurs.

We kennen nu een systeem van meer vertrouwen. Het verticaal archieftoezicht is sinds de wet RGT op afstand geplaatst. Wanneer zou het IBT ingrijpen in bovenstaande situatie? We hebben met elkaar niet benoemd wat precies wettelijke taken is. Maar we hebben ook niets afgesproken wat het mag kosten.

Maar dat is volgens mij wel hard nodig. Twee dagen daarna wordt de Kamerbrief gestuurd waarin duidelijk nut en noodzaak van een e-depotvoorziening wordt benoemd evenals de verkorting van de overbrengingstermijn. De rol kan niet worden waargemaakt wanneer archiefdiensten op deze manier worden uitgekleed. Kan de provincie in deze afzijdig blijven?

Weergaven: 366

Hierop reageren

© 2019   Gemaakt door Marco Klerks.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden