Tijdens het congres van VNG realisatie op 13 maart 2019 werd ons meer inzicht gegeven in de ontwikkeling van de Wet Open Overheid (Woo). Het doel van de Woo is om systematisch van belangrijke categorieën overheidsdocumenten actief openbaar te maken. Openbaarheid werd geformuleerd als:

openbaarheid = beschikbaarheid en vindbaarheid.

Het huidige aanbod van overheidsdocumentatie is versnipperd en daardoor niet vindbaar. Daarbij  wordt de overheidsinformatie niet duurzaam bewaard.  

Voor de Woo komen 11 categorieën documenten in aanmerking, van raadsinformatie tot beschikkingen. In 2019 komt een uitvoeringstoets voor gemeenten en een meerjarenplan verbetering informatiehuishouding. in 2010 moet ook de testversie gereed komen In PLOOI van KOOP. De meeste gemeenten zijn al aangesloten op DROP voor de bekendmakingen. Het uitgangspunt van de Woo is actieve openbaarmaking.

Het gebruik van PLOOI zal vooralsnog alleen verplicht worden voor de Rijksoverheid. Gemeenten kunnen hiervan ook gebruik maken.

In 2020 wordt er doorontwikkeld naar een koppelvlak met het gemeentelijke DMS/zaaksysteem (zie plaatje). Voor de bewaring van de bestanden in PLOOI komt ook een eDepotvoorziening.

De ppt komt hier beschikbaar.

Link naar ledenbrief VNG.


Weergaven: 579

Hierop reageren

© 2020   Gemaakt door Marco Klerks.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden