Rijksbegroting onderdeel OCW 2019: wijzigingen Archiefwet en kostenberekening RHC's

Op de deelbegroting van het Ministerie van OCW 2019 vinden we meer informatie over uitvoering van de Archiefwet en andere financiering van de Regionale Historische Centra:

Wijziging Archiefwet

In de brief van 11 juni 2018 is de modernisering van de Archiefwet 1995 aangekondigd, mede naar aanleiding van de Archiefwet aan te passen aan de digitale ontwikkelingen en eisen van transparantie. In 2019 zijn voorstellen te verwachten die gereed zijn voor consultatie.

De redactie van BREED zal zeker dit forum gebruiken om de consultatie bekend te maken.

Wijziging financieringsmodel RHC's

Op basis van de Archiefwet 1995 heeft de Minister van OCW een specifieke verantwoordelijkheid voor alle rijksarchiefbewaarplaatsen,zijnde het Nationaal Archief in Den Haag en elf rijksarchiefbewaarplaatsen in de provinciehoofdsteden.

De archiefbewaarplaatsen in de provinciehoofdsteden De consequenties van de uitbreiding van de depotcapaciteit door de nieuwe opslaglocatie in Emmen (in 2019) zijn niet doorgerekend vanwege het ontbreken van voldoende kerncijfers. In de kostprijs is de berekening aangehouden van het kostprijsmodel voor papieren archieven uit 2018.

Het Nationaal Archief biedt een landelijke infrastructuur aan voor producten en diensten voor digitale archivering aan Regionale Historische Centra (RHC’s), departementen en andere instellingen met een publieke taak. Aan de dienstverlening is een kostprijsmodel verbonden die inzichtelijk maakt tegen welke kosten producten en diensten kunnen worden afgenomen. In tabel benoemde prijs/Tb digitaal archief is gebaseerd op het kostprijsmodel van digitale archieven uit 2018.

Vrij vertaald lijken de passages te duiden op een meer eigen financiering door de RHC's zelf, worden de depotkosten van het nieuwe depot in Emmen en de e-depots doorberekend.

Link naar VIII Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Rijksbegroting 2019

Weergaven: 811

Hierop reageren

Berichten in deze discussie

Volgens de nieuwsmail van BREED heeft het Ministerie van OCW een prijsvraag uitgeschreven om nieuwe ideeën op te doen voor de nieuwe versie van de Archiefwet. Kan ik ergens een pagina vinden bij Rijksoverheid.nl waar dit in uitgelegd staat? Met google zoeken levert niets op en de enige melding die ik heb, is dat bericht van BREED.

De beleidsmedewerker van OCW heeft ons laten weten dat alle reacties op de huidige archiefwet zeer welkom zijn op het mailadres archiefwet@minocw.nl. Verschillende leden van BREED hebben al gereageerd en daar zijn ze blij mee. 

Alleen is het geen prijsvraag, maar wie weet kan dat nog konen. 

Chido, als het goed is heb je een dag na die nieuwsmail een rectificatie per mail ontvangen.

Antwoorden op discussie

RSS

© 2021   Gemaakt door Marco Klerks.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden