Openbaarheid wijzigingswet Wet open overheid en andere wetgeving

Kamerbrief aan Europese Centrale Bank

De gedachte achter de Woo is dat deze als algemeen openbaarmakingsregime wijkt voor bijzondere wettelijk geheimhoudingsbepalingen. Met dat doel wordt in artikel 9.4 Woo tevens andere wetgeving aangepast. Afgelopen woensdag 16 oktober 2019 werd door de initiatiefnemers van de Woo Bars Snels en Steven van Weyenberg een brief gestuurd aan de Europese Centrale Bank.

Deze brief geeft een inkijkje met welke wetten de Wet open overheid een relatie heeft. Net als bij de AVG geeft dat een behoorlijke lange opsomming. Dat varieert van de Bankwet, Aanbestedingswet, Wetboek van Strafvordering, Wet politiegegevens, Wet op de jeugdzorg en last not no least de Archiefwet.

Openbaarheid Wijzigingswet Woo en Archiefwet

In de Kamerbrief worden expliciet artikelen 14 tot en met 17 genoemd uit de Archiefwet 1995. Niets nieuws onder zon, de nieuwe VNG handreiking Beperkt waar het moet  verschaft veel informatie over de uitwerking in de praktijk.

Simpel gezegd, komt het er op neer:

Uit de memorie van toelichting: Vanzelfsprekend is de Woo niet meer van toepassing op documenten die conform de Archiefwet zijn vernietigd. Ook is de Woo niet van toepassing op documenten die volgens de regels van de Archiefwet naar een archiefbewaarplaats zijn overgebracht. In dat geval geldt namelijk het openbaarheidsregime zoals dat in de Archiefwet is opgenomen.

Zie mijn eerdere blog over dit onderwerp.

Digitale duurzaamheid

Hoofdstuk zes van de Wijzigingswet Woo bevat bepalingen over digitale duurzaamheid. Dat wordt - voor zover bekend- uitgewerkt in de Woo zelf maar in de Archiefwet. Zie voor meer informatie deze blog.

Weergaven: 237

Hierop reageren

Berichten in deze discussie

In Nederland dreigt de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) dit jaar te worden vervangen voor de Wet open overheid (Woo), een slap aftreksel van de Wob in plaats van een verbetering. Dat pikken we niet! In het conferentieprogramma gaan we in op de ontwikkelingen, bieden we trainingen in het gebruik van openbaarheidswetten en presenteren we de Wob-generator: een online tool die het gemakkelijker maakt Wob-verzoeken in te dienen. Een van de keynote speakers is Fouad Youcevi, voorzitter van de Zweedse VVOJ en onderzoeksjournalist bij de Zweedse tv.

https://www.fondspascaldecroos.org/nl/news/het-volledig-programma-v...

Antwoorden op discussie

RSS

© 2019   Gemaakt door Marco Klerks.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden