Wet inburgering

De nieuwe Wet inburgering treedt op 1 januari 2022 in werking. De regie op inburgering komt bij de gemeenten te liggen. Het doel van de wet is om inburgeringsplichtigen zo snel mogelijk te laten meedoen in de Nederlandse samenleving, het liefst met betaald werk. Divosa, DUO, het ministerie van SZW en de VNG ondersteunen gemeenten bij de voorbereidingen en implementatie van de nieuwe Wet inburgering. 

Ketenarchitectuur

Om de uitvoering van de nieuwe Wet Inburgering mogelijk te maken zijn ketenproducten op het gebied van informatievoorziening gerealiseerd. Deze pagina bevat de meest recente versie van deze ketenproducten. Er is sprake van al werkend leren. 

Documenten bij gemeenten, welke wel en welke niet? 

Kenmerk van keteninformatie dat feitelijk niemand in de keten verantwoordelijk is wie welke documenten beheert. Daar moet je afspraken over maken, anders ontstaat verwarring zoals we bij het ketenproces Koninklijke onderscheidingen en LINT hebben gezien. Er is geen centrale voorziening. Een ander risico is dat je wellicht te veel archiveert of dubbel. Feitelijk kan er geen DPIA worden uitgevoerd wanneer je niet weet welke documenten je in dit proces moet en mag archiveren. 

Deze zin uit het rapport 20210409_Ketenarchitectuur%2BVOI%2Bv1.1_publicatie%20%281%29.pdf Veranderopgave Inburgering uit april 2021 biedt niet echt concrete informatie:

De ketenpartners hebben met zowel de AVG als de Archiefwet te maken. Om de
persoonsgegevens, conform AVG, te verzamelen en beheren, zal een wettelijke
grondslag nodig zijn. De samenhang tussen de AVG en de Archiefwet zal met name
plaatsvinden in het bewaren en vernietigen van persoonsgegevens. Wanneer een
ketenpartner persoonsgegevens nodig heeft, in het kader van de uitvoering van
haar wettelijke taken, kan de informatie niet zomaar worden vernietigd. De
ketenpartners moeten dus zorgvuldig bepalen hoe lang ze informatie nodig hebben
voor de uitvoering van hun taken. Gedurende die tijd beheren ze de informatie
volgens de archiefwet.

Vraag

Wie heeft voor het documentbeheer al een uitgewerkte procesinrichting? Laat het je vakgenoten weten. Het blijft vreemd met nog slechts een kwartaal te gaan wederom elke gemeente het eigen wiel weer moet uitvinden en dat er alleen centraal is nagedacht over ICT en gegevens uitwisseling. 

Weergaven: 107

Hierop reageren

Berichten in deze discussie

Antwoorden op discussie

RSS

© 2021   Gemaakt door Marco Klerks.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden