Voor de vele nieuwe en oude gemeenteraadsleden is de werking van de Archiefwet wellicht niet altijd even bekend. De Archiefwet wordt ook niet altijd meegenomen met introductieprogramma's van de raadsleden.  

Gemeenteraadsleden hebben zeker sinds de inwerkingtreding van de wet Revitalisering Generiek Toezicht vanaf 1 oktober 2012 een belangrijke taak erbij gekregen. De gemeenteraad controleert het college op de uitvoering van de medebewindstaken. Wanneer de gemeente hierbij in gebreke blijft, kunnen in het uiterste geval het Rijk of de provincie als tweedelijns toezichthouder optreden. Zij kunnen dit doen door indeplaatsstelling bij taakverwaarlozing of door schorsing en vernietiging.

De Wet revitalisering generiek toezicht gaat uit van het principe eenmalige uitvraag, meervoudig gebruik. Dit houdt in dat informatie die al openbaar beschikbaar is niet nogmaals mag worden uitgevraagd.

Speciaal voor gemeenteraadsleden is op de website van de VNG een factsheet beschikbaar, die beknopt de belangrijkste punten van het onderdeel Archiefwet op een rijtje heeft gezet:

- Belang van archivering;

- Archiefverordening;

- Verschil tussen horizontaal en verticaal toezicht;

- Duurzame toegankelijkheid;

- Archiefinstellingen.

Daarnaast is er een wegwijzer Archieven gepubliceerd, waar aandacht wordt besteed aan de Archiefwet, duurzame toegankelijkheid overheidsinformatie, het op orde brengen van de informatiehuishouding, de verbinding tussen archieven en informatiemanagement, het realiseren van een e-depotvoorziening, cultureel erfgoed en de (twee) jaarlijkse verantwoording in de gemeenteraad.

Link naar wegwijzer.

Het valt ons op dat de VNG veel bewustwording kweekt voor archieven en informatiemanagement, chapeau !

Zijn er ook voorbeelden van andere best practises te vinden en wie kan die delen?

Weergaven: 276

Hierop reageren

© 2018   Gemaakt door Marco Klerks.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden