Het Actieplan Open Overheid bevat acties van overheden en netwerkpartners om de openheid in Nederland te bevorderen. Dit actieplan is op 4 februari 2019 gepubliceerd. Bij het maken van het Actieplan Open Overheid 2018-2020 zijn veel verschillende partijen betrokken geweest. Het actieplan is bepaald op basis van alle ideeën, suggesties en lessen die zijn getrokken uit de consultatiebijeenkomsten en het vorige actieplan.

In dit actieplan ligt de nadruk op het bijdragen aan meer openheid in de lokale democratie. Daarom is het geïntegreerd in het samenwerkingsprogramma ‘Democratie in Actie’ van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en belangenverenigingen van het lokale bestuur.
Het actieprogramma bevat 11 actiepunten van het ministerie en haar netwerkpartners.

1. Open besluitvorming bij gemeenten en provincies;
2. Transparantie financiën decentrale politieke partijen;
3. Pioniersnetwerk Open Overheid voor Nederlandse Gemeenten;
4. Open Parlement;
5. Open Wob: Ontwikkelen en implementeren Open Wob;
6. Open Algoritmen;
7. Project ‘Dilemmalogica’;
8. Pilots ‘Open by Design’;
9. Open aanbesteden (pilot OCDS);
10. Toetreding tot het Extractive Industries Transparency Initiative (EITI;
11. Lokale Digitale Democratie.

Link naar Actieplan Open Overheid.

Link naar Kamerstuk.

Weergaven: 111

Hierop reageren

© 2019   Gemaakt door Marco Klerks.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden