Hulp gevraagd aan vakgenoten voor de nieuwe omgevingswet 2018

In maart 2015 werd de verkenning over de nieuwe omgevingswet en de archivering gepubliceerd. Er komt een digitaal stelsel voor deze nieuwe wet, met hierbij de volgende uitgangspunten:

  1. Eén loket met gebruikerstoepassingen die op een gestandaardiseerde manier informatie aanbieden die initiatiefnemers, belanghebbenden en bevoegde gezagen, in de praktijk nodig hebben om zich te informeren of te oriënteren.
  2. Een centrale informatie-infrastructuur, waarvoor heldere afspraken en digitale standaarden gelden, om overzicht en inzicht te kunnen bieden.
  3. Informatiehuizen die op de informatie-infrastructuur aangesloten zijn en die vanuit verschillende beleidsvelden (zoals water, bodem, lucht, geluid, etc.) op een gestandaardiseerde manier informatie ontsluiten.

Er staan veel vragen  open zoals:

  • Wat is het gemeenschappelijke deel en wat moet een gemeente zelf doen ?
  • Wat zijn nuttige I-projecten ?
  • Wat is de relatie met de omgevingsdiensten ?

Door de VNG is afgelopen maandag 22 november een oproep geplaatst om mee te denken en ook om nu al met de voorbereiding te beginnen. Er is een factsheet gepubliceerd onder de naam VIVO om tot zo'n digitaal stelsel te komen. VIVO staat voor de afkorting Verkenning Informatie Voorziening Omgevingswet.

De VNG vraagt kennis van de dagelijkse uitvoeringspraktijk. Hulp van gemeenten is nodig om de invoering in goede banen te leiden. Uw gemeente kan een bijdrage leveren via de VNG of via vakverenigingen. Of meedenken en meelezen!

Wilt u een meedoen aan de ontwikkeling van het Digitaal Stelsel Omgevingswet? Neem contact op met de VNG via: Omgevingswet@vng.nl of via het Romnetwerk

Weergaven: 208

Hierop reageren

© 2022   Gemaakt door Marco Klerks.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden