Ik zat laatst aan tafel met een aantal vakgenoten, die voornamelijk werkzaam zijn bij "Haagse" organisaties, en beweerde stoutmoedig: "Gemeenten liggen niet wakker van duurzame toegankelijkheid en open overheid! Onze colleges vragen om digitale dienstverlening, datagedreven besluitvorming en dat soort spul!"

Nu blufte ik natuurlijk een beetje, want ik werk voor maar één gemeente en over de rest vang ik slechts wel eens iets op. De discussie blijft desalniettemin een beetje in mijn hoofd zwerven. Daarom wil ik bij deze aan de gemeentelijke vakgenoten vragen:

  • Met welke i-ontwikkelingen zijn jullie organisaties bezig?
  • Blijkt dat uit coalitieakkoorden, begrotingen, organisatiebrede plannen of ...?
  • Welke rol speelt DIV en/of Archief hierin? Zijn jullie actief betrokken of zelfs trekkers van deze ontwikkelingen of zijn jullie slechts zijdelings betrokken?
  • Hoe groot is de organisatie ongeveer?

Weergaven: 351

Hierop reageren

Berichten in deze discussie

Deze observatie herken ik, de focus vanuit gemeenten ligt bij de dienstverleningsprocessen en daarmee het zaakgericht werken. Het archiveren als gevolg van het digitaal en zaakgericht werken verloopt niet altijd vlekkeloos, dus in hoeverre je dan kunt spreken van duurzaam archiveren is de vraag.

Veel e-depotvoorzieningen worden in gebruik genomen voor digitale bouwvergunningen, dat zijn veel back logging projecten.

Wat dat betreft hield KING vorige week een interessante bijeenkomst, die wat denken wellicht meer aansluit bij de gemeentelijke praktijk:

Onderwerp: Archiveren by design
Transparantie, verantwoording en voldoen aan wetgeving zijn enkele uitgangspunten bij archiveren by design. Gemeenten houden vele informatiebronnen bij met of zonder archieffunctie en een archief. Met archiveren by design willen we een beweging op gang brengen vanuit ICT/Informatiebeheer en archivarissen om efficiënter en effectiever informatiefuncties te ontwerpen. Denk daarbij aan creatie, gebruik, publiceren en bewaren/selecteren en archiveren van informatie, samen te vatten met duurzame toegankelijkheid.

Doel van de bijeenkomst:

een advies van de Adviesgroep Informatievoorziening aan KING over archiveren by design i.h.k.v. duurzame toegankelijkheid: a) Welke problemen en successen ervaren gemeenten op weg naar duurzame toegankelijkheid b) Is een herontwerp van het archiveringsproces nodig en welke contouren geeft de Adviesraad daarvoor mee aan KING? c) Op welke manier kunnen wij het proces van de beweging ‘Archiveren by design’ vaart geven?

1. Opening (9:30u-10:00u) • Terugblik op vorige sessie • Stand van zaken • Actielijst

2. Blik vanuit gemeenten: waar zit de behoefte van gemeenten t.a.v. duurzame toegankelijkheid/archiveren by design? (10:00u – 10:30u)

• Toelichting door adviesgroeplid Patrick Castenmiller • Een korte inleiding over hoe digitale duurzaamheid wordt ontworpen in Hoorn en de regio Westfriesland en de stand van zaken op dit moment; wat heeft de gemeente/de regio en waar lopen we tegenaan.

3. Archiveren by design en de impact op gemeenten (10:30u-10:45u). Toelichting door André Plat i.s.m. Rob Heimering

• Aanleiding • Wat is duurzaamheid? • Wat is toegankelijkheid? • Enkele beelden op het huidig beschikbaar instrumentarium op gemeenten • Ontwikkelingen rondom Duurzame Toegankelijkheid (sociaal, technisch, organisatorisch, economisch, politiek) en archivering by design (de beweging)

- Korte Pauze (10:45u-11:00u) -

4. Brainstorm/successen en uitdagingen bij individuele gemeenten (11:00u-12:00u). Toelichting door André Plat

- Lunch (12:00u-13:00u) -  

5. Business Model Canvas, Ivo Hendriks geeft een inleiding (13:00u-14:30u) • In groepjes aan de slag met het canvas (45 minuten) • De individuele canvassen door plotten naar gezamenlijk op te pakken items (45 minuten)

6. Vervolg en onderwerpen volgende keer (14:30u-14:45u)

• Samenvatting uitgebracht advies; • Welke afspraken moeten, kunnen en willen we maken over het te behandelen onderwerp

7. Agenda volgende sessie + inventariseren onderwerpen (14:45u-15:00u)

https://www.gemmaonline.nl/index.php/Adviesgroep_Informatievoorzien...

Antwoorden op discussie

RSS

© 2021   Gemaakt door Marco Klerks.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden