Datalabs verkennen tijdens het Congres VNG Realisatie op 13 maart jl. was heel interessant onderwerp. Al snel ging het over ethiek, beheer (waar staan al die data) en privacy.

De gemeente Almere heeft inmiddels een moreel beraad ingesteld mede over het vraagstuk van de ethiek van data. Een andere best practise die aan de orde kwam was DEDA.

Ik citeer gemakshalve de website met de info:

DEDA helpt data-analisten, projectmanagers en beleidsmakers om ethische problemen in dataprojecten, datamanagement en databeleid te herkennen.

DEDA is in nauwe samenwerking met data-analisten van de Gemeente Utrecht ontwikkeld en bestaat uit een toolkit die helpt bij het in kaart brengen van ethische kwesties bij dataprojecten, bij het documenteren van het beraadslagingsproces en bij de bevordering van de verantwoording aan de diverse stakeholders en het publiek.

DEDA bestaat uit een worksheet voor brainstormsessies, een interactieve vragenlijst en een handleiding. Alle tools zijn gepubliceerd door de Utrecht Data School van de Universiteit Utrecht.

Ga ontdekken zou ik zeggen, data worden de uitdaging voor ons vakgebied.

Weergaven: 86

Hierop reageren

© 2019   Gemaakt door Marco Klerks.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden