Elektronisch patiëntendossier (EPD)

Wie herinnert zich niet die jarenlange discussies over het elektronisch medisch patiëntendossier (EPD) met als uiteindelijk resultaat dat er te veel bezwaren waren om een dergelijk dossier in te voeren. Privacy en informatieveiligheid vormden een te groot beletsel om een dergelijk stelsel landelijk in te voeren. Dit voorstel EPD is op 5 april 2011 door de Eerste Kamer verworpen.

Op regionaal niveau worden wel met toestemming van patiënt medische gegevens uitgewisseld. Op dit forum hebben we nog uitgebreid gesproken over hoe je zo'n dossier duurzaam toegankelijk kunt houden en wat voor bewaartermijnen worden gehanteerd.

Nieuw inzagerecht vanaf 2020

Hoewel het EPD er niet is gekomen, zoals het bedoeld was, is er wel een ontwikkeling te melden. De Eerste Kamercommissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft op 19 december 2017 de brief van de minister voor Medische Zorg van 12 december 2017 inzake Voortgangsrapportage Wet cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens in de zorg (EK 27.529, G) besproken.

De Wet cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens treedt deels per 1 juli 2017 en deels per 1 juli 2020 in werking.

Samenvatting rechten van patiënt

Link

 • Patiënt heeft het recht op kosteloze elektronische inzage
 • Patiënt heeft het recht kosteloos een elektronisch afschrift van het dossier krijgen.
 • Patiënt heeft het recht om gespecificeerde toestemming te geven voor gegevensuitwisseling met bepaalde (categorieën van) hulpverleners1
 • Bij elektronische inzage of afschrift kan patiënt verzoeken om overzicht van wie en wanneer bepaalde informatie beschikbaar heeft gemaakt en wie wanneer bepaalde informatie heeft ingezien
 • Patiënt heeft recht om uitdrukkelijke toestemming te geven voor het beschikbaar stellen van diens gegevens via een elektronisch uitwisselingsysteem
 • Tot het verlenen van toestemming om gegevens beschikbaar te stellen zijn bevoegd de wettelijke vertegenwoordiger van een meerderjarige wilsonbekwame cliënt en van cliënten onder de twaalf jaren. Voor cliënten van 12 tot 16 jaar, geven cliënt en vertegenwoordiger samen toestemming, tenzij deze niet in staat kan worden geacht tot een redelijke waardering van zijn belangen ter zake.
 • Recht om gegevens aan het dossier toe te voegen
 • Recht op inzage in dossier, verwijsindex en ‘logging’.
 • Recht op afschrift uit dossier, verwijsindex en ‘logging’.
 • Recht om gegevens uit dossier of verwijsindex te laten verwijderen/ vernietigen
 • Recht om gegevens af te schermen

 

Weergaven: 149

Hierop reageren

Berichten in deze discussie

Wat ik nog steeds mis, is de verantwoordelijkheid bij een lek.
Is dat degene die er data instopt, zoals huisarts, specialist, apotheek, enz. ?
Is dat de patient zelf, die nooit kan en mag ingrijpen in het ICT systeem?
Is dat de stichting die het heeft opgericht?
Is het een ICT bedrijf (zo ja welke) ?
Is dat de (een) Nederlandse Overheid?

Zolang e.e.a. niet duidelijk geregeld is, zal ik geen toestemming geven en er niet aan meewerken.

Ron, dit is niet anders dan bij andere keteninformatie, iedereen en niemand.

Dat is nu net iets waar het fout zal gaan.
Nu woon ik in een klein dorp, war iedereen elkaar kent.
Preventief laat ik mij op een SOA testen en dat lekt uit.
In de ogen van de omgeving ben ik dan gelijk een viezerik, een overspelige, enz.
Om in het reine te komen, zal ik misschien moeten verhuizen, van baan veranderen en mogelijk zelfs van naam moeten veranderen.
(Bovenstaande in theorie, ik werk niet meer en heb een naam die half Nederland ook heeft.)
Het kan dus en hoop geld kosten, waarbij een ton makkelijk haalbaar is.
Iemand moet dat na een lek door een fout, gaan betalen, en dat ben ik niet.

Deze hypothese heb ik eens aan een advocaat voorgelegd, de reactie was toen, dat dit één van de redenen was, dat weinig juristen toestemming voor opname in het register geven.

Er moet gewoon een duidelijk aanspreekpunt zijn, wanneer iemand schade krijgt (kan krijgen) door een fout in de beveiliging hiervan.

Yvonne Welings zei:

Ron, dit is niet anders dan bij andere keteninformatie, iedereen en niemand.

Antwoorden op discussie

RSS

© 2018   Gemaakt door Marco Klerks.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden