Bij één van onze gemeenten is een vraag binnengekomen van een particulier bedrijf met het verzoek om hen alle bodemrapporten van de gemeente toe te zenden. Het doel is om die dan in hun eigen bodeminformatiesysteem te zetten. De reden hiervoor is dat zij netbeheerders en hun aannemers rapporteren over de bodemkwaliteit en noodzakelijke maatregelen ter bescherming van de omgeving en de medewerkers bij graafwerk. Daarom hebben zij het plan opgevat alle beschikbare (digitale) bodemrapporten proactief op te vragen bij overheden.

Mijn vraag is hoe we met dit verzoek moeten omgaan. Aspecten die we in dit verband al langs zijn gekomen zijn: de Wet Hergebruik Overheidsgegevens (dan zouden we het moeten verstrekken), auteursrechten (uitzonderingsgrond Who), privacy, aansprakelijkheid (geen rechten ontlenen aan wat er wordt verstrekt) en mogelijke bevoordeling van één partij.

Weergaven: 114

Hierop reageren

Berichten in deze discussie

Wellicht is het een tip om te kijken naar het verschil tussen het recht op inzage en het recht op de digitale informatie.

Zie bijvoorbeeld het voorbeeld van een omgevingsdienst: https://omgevingsdiensthaaglanden.nl/bodeminformatie.html

Milieu informatie kent overigens een ander openbaarheidsregime, wsl. Bekend, zie https://labyrinth.rienkjonker.nl/content/wijziging-archiefwet-verdr...

Denk ook privacygevoelig gegevens: https://ibestuur.nl/weblog/gehuurd-adressenbestand

In Noord-Brabant bundelen provincie en gemeenten hun krachten in een bodemloket.

https://www.omwb.nl/voor-inwoners-2/bodeminformatie-opvragen-2

Zou dat in andere provincies niet zo zijn?

Alleen het inzien is gratis, zie ook info gemeente Tilburg: https://www.tilburg.nl/inwoners/verhuizen-verbouwen/bodeminformatie...

Antwoorden op discussie

RSS

© 2019   Gemaakt door Marco Klerks.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden