Wet goed verhuurderschap

Op 1 juli 2023 trad de Wet goed verhuurderschap in werking. Gemeenten moeten de wet gaan handhaven en een meldpunt inrichten voor klachten over verhuurders. En gemeenten mogen besluiten een verhuurvergunning in te voeren. Als ondersteuning heeft de VNG de Handreiking goed verhuurderschap gepubliceerd.

Lees de handreiking (pdf, 899 kB)

Doel Wet goed verhuurderschap

Het doel van de wet is om ongewenste verhuurpraktijken te voorkomen en tegen te gaan bij alle groepen huurders, waaronder arbeidsmigranten. Het rijk komt met deze wet bovendien tegemoet aan de wens van veel gemeenten om te kunnen optreden bij misstanden op de lokale huurmarkt.

Wat zijn de bewaartermijnen? 

Klacht ongewenst verhuurgedrag’ verwijst naar:

  • Besluit goed verhuurderschap artikel 2 lid 1 onder d. (In het besluit wordt aangegeven dat de persoonsgegevens moeten worden verwijderd direct nadat de melder is doorverwezen naar een andere instantie. Dat hebben we uit praktische overwegingen vertaald naar 1 jaar na afhandeling.)
  • Besluit goed verhuurderschap artikel 2 lid 1 onder a

Met andere woorden 1 jaar of 4 jaar.

Indien er een handhavingsbeschikking is opgelegd is er ook een handhavingszaak en die wordt 10 jaar bewaard. 

De selectielijst zal op deze wet worden geactualiseerd. 

Weergaven: 148

Hierop reageren

© 2024   Gemaakt door Marco Klerks.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden