Welke gemeente werkt op dit moment niet zaakgericht of is hard bezig dat te doen ? Zaaksystemen worden aangeschaft en menig zaaktypecatalogus van al die zaken wordt vastgesteld. Dat alles om de digitale dienstverlening met de burgers en de ondernemers te verbeteren en het management betere informatie te verschaffen. De transparantie werkt 2 kanten op, richting de klant en richting de eigen organisatie. Communicatie met de burgers en ondernemers verloopt bij voorkeur geheel digitaal.

De vraag is hoever moet je gaan om met die burger en ondernemer digitaal te communiceren ? Hoever moet een organisatie gaan om de burger en/of ondernemer inzicht te bieden bij de afhandeling van de zaak. Inzicht in de afhandeling van een zaak is een ander voordeel dat in menig informatieplan naar voren wordt gebracht om de mogelijkheden van het zaakgericht werken te belichten. Je kunt daarbij denken aan bijvoorbeeld handhavingszaken of de afhandeling van een klacht. Om die transparantie echt te bieden, zijn best wat (ICT) kosten aan verbonden. De vraag is of dat bij elke zaak echt nodig is en die kosten om dat te realiseren echt gemaakt moeten worden ? De overheden staan komende tijd voor grote bezuinigingen en daarbij zullen keuzes gemaakt worden.

Vorige week werd bekend dat een van de tien geselecteerde overheidsprojecten voor de Computable Awards de iGeboorte-app van de gemeente Almelo is, ontwikkeld door Pinkroccade. Dat alles om de dienstverlening van de gemeente Almelo nog meer te optimaliseren en een bezoek aan het gemeentehuis uit te sluiten. Doorredenerend op de wens van een gemeente om geen bezoek van burgers meer te ontvangen en alleen digitaal bereikbaar te zijn, is de vraag of een dergelijke iGeboorte-app specifiek voor Almelo is of dat een dergelijke 'service' dan niet centraal voor heel Nederland kan worden aangeboden? Het gemeentehuis kan dan worden gesloten. Opmerkelijk is dat uit onderzoeken blijkt dat burgers en ondernemers contacten met een gemeente juist als prettig ervaren. Daarom besluiten sommige gemeenten weer extra winkels, klantcontactcentra open te stellen. Er is geen eenduidigheid in deze te ontdekken. Taalbarrières en analfabetisme spelen een belangrijke rol. Als je al niet kunt lezen of de taal niet spreekt, is een iGeboorte-app een onoverkomelijke stap. Wat te denken van privacy ? Dit project is een samenwerkingsverband met het Medisch Spectrum Twente (MST) en de Ziekenhuisgroep Twente (ZGT). Maar voor alles, wat is de quick win op dit project als je andere kanalen moet blijven open stellen? De vraag is of dat van tevoren transparant in beeld is gebracht en  de besparing direct al is ingeboekt ?

Link naar artikel in Computable.

Weergaven: 335

Hierop reageren

Berichten in deze discussie

@Jean-Luc, allereerst gefeliciteerd ! Wat bijzonder dat je tijdens zo'n uniek moment in je leven het werkproces nog kunt analyseren.

Antwoorden op discussie

RSS

© 2020   Gemaakt door Marco Klerks.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden